Nepmail ‘Waternet’ in Lochem gesignaleerd

0
De nepmail zoals getoond op de website van (het echte) Waternet (bron: waternet.nl)

LOCHEM – Een inwoner van Lochem maakte vrijdag melding van een nepmail, die zogenaamd afkomstig lijkt zijn van ‘Waternet’. Het is in werkelijkheid een ordinaire poging om mensen geld te laten overmaken. Deze fraude herkennen is echter niet moeilijk.

In de fraudemail wordt net gedaan of het bedrijf op basis van een door de ontvanger zelf doorgegeven meterstand een eindafrekening heeft opgesteld. In de berekening worden fictieve termijnbetalingen en vastrechtkosten opgevoerd. Uiteraard moet onder de streep flink worden bijbetaald. Het verschil tussen voorschotten en eindbedrag is op zichzelf al erg verdacht.

IBAN-nummer

Het opgegeven IBAN-nummer van de eveneens fictieve ‘De Watergroep’ is een rekening bij de Duitse online-bank N26. Deze bank is ook in Nederland actief en ook klanten hier krijgen een IBAN-nummer dat begint met DE. In de mail wordt, heel brutaal, ook nog gedreigd met aanmaningskosten als niet tijdig wordt betaald.

Verdacht adres

De afzender valt door de mand door het gebruikte mailadres: Waternet-info8@magenta.de. De oplettende ontvanger kan hieraan makkelijk herkennen dat het om een onbetrouwbare mail gaat.

Waternet (de echte) heeft zelf al eerder ontdekt dat er nepmails worden rondgestuurd. Op de eigen website wordt hiervoor al sinds april van dit jaar gewaarschuwd. Daar wordt aangegeven dat het overheidsbedrijf uitsluitend e-mails verstuurd die eindigen op @waternet.nl.

Ook fraudehelpdesk.nl maakt melding van deze oplichterspraktijk.