Voorgenomen fusie bibliotheken leidt tot vragen

0
Bibliotheek Lochem (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De Graafschap Bibliotheken, met onder meer vestigingen in Lochem en Gorssel onderzoeker de mogelijkheden tot fusie met de Bibliotheek Brummen/Voorst. Aanleiding zijn het toenemende aantal (digitale) taken. Samenwerking is er al maar mogelijk wordt nu een volgende stap gezet.

De Graafschap Bibliotheken zijn te vinden Lochem, Gorssel, Warnsveld en Zutphen. De beoogde fusiepartner is actief in Brummen, Twello en Eerbeek. De plannen werden afgelopen zaterdag (23/10) via een brief aan de betrokken gemeenteraden geopenbaard. Uit een reactie van de VVD Lochem blijkt dat de mededeling voortijdig naar buiten werd gebracht, nadat bekend was geworden dat de regionale media er lucht van hadden gekregen.

Digitalisering

De bibliotheken merken dat niet alle mensen om kunnen gaan met de snelle digitalisering van de samenleving. Velen hebben hulp nodig bij het gebruik van online-diensten en nieuwe technologieën. De Bibliotheek speelt daarbij een belangrijke rol, onder meer via het in september gestarte Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Lees HIER een recent artikel hierover.

Bibliotheken en hun medewerkers krijgen door deze rol te maken met veel veranderingen. Het zijn niet langer alleen maar plekken waar je boeken leent. De bibliotheken denken dat ze de nieuwe uitdagingen beter aankunnen door samenwerking te zoeken.

Grenzen

De bestuurders van de beide bibliotheekorganisaties merken dat ze feitelijk te weinig volume hebben om grote veranderingen afzonderlijk door te voeren. De grenzen van de benodigde capaciteit en innovatiemogelijkheden worden bereikt. Samengaan vergroot de armslag biedt meer mogelijkheden op het gebied van innovatie, continuïteit en kwaliteit, zo is de opvatting. De bestuurders zien een fusie als de meest doeltreffende oplossing.

In de eerste verkennende gesprekken werd van beide kanten positief gereageerd. Er zijn veel raakvlakken en het gedachtegoed komt overeen. Beide bibliotheken willen hun lokale gezicht behouden, net als de bereikbaarheid. Er hoeven geen vestigingen te verdwijnen.

Vragen VVD Lochem

De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over de fusieplannen. De liberalen werden verrast door een brief van de directeur van de Graafschap Bibliotheken. Op 4 oktober zaten de gemeenteraad en de Graafschap Bibliotheken nog om tafel. Toen viel er geen woord over de fusieplannen. De vragen die de fractie beantwoord wil zien betreffen het moment waarop het college weet kreeg van de plannen en wanneer dit met de raad zou zijn gedeeld als er niet naar de pers was ‘gelekt’.

Kosten

Verder wil de VVD inzicht in de kosten en maatschappelijke opbrengst van taken die de gemeente bij de bibliotheken heeft neergelegd. Ook de kosten per inwoner van bij de fusie betrokken gemeenten moeten wat de liberalen betreft op tafel komen, net als de consequenties voor de inwoners van de gemeente Lochem.