Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheken Lochem en Warnsveld

0
Jody Hagenbeek (l) en Dianne Oldernkamp zijn de gezichten van het Informatiepunt Digitale Overheid (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/WARNSVELD – Steeds meer contacten tussen overheidsinstanties en burgers verlopen digitaal. Dit stelt sommige mensen voor problemen. Want nog niet iedereen heeft een computer of smartphone en als dat wel het geval is, weet niet iedereen de weg te vinden naar de juiste informatie. Daarvoor is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) een uitkomst. Ze zijn te vinden in de bibliotheken van Lochem en Warnsveld. En ook voor niet-leden is deze service gratis.

Begin september opende wethouder Henk van Zeijts uit Lochem het IDO. Landelijk is het streven om in elke gemeente minimaal één informatiepunt te hebben. Graafschap bibliotheken voldoen met de opening in Lochem en Warnsveld aan deze doelstelling. Het sluit ook goed aan bij andere activiteiten van de bibliotheken, die al jaren ouderen en ‘digibeten’ onder de arm nemen via bijvoorbeeld de cursus ‘Klik & Tik’. Daarbij worden allerlei digitale vaardigheden aangeleerd, zoals e-mailen, informatie zoeken en online winkelen. Daarnaast is er ‘Digisterker’ voor het leren omgaan met websites van de overheid en het aanvragen van een DigiD.

QR-code

De IDO’s worden bemenst door Jody Hagenbeek, Dianne Oldenkamp en Willy Nijman. Ze hebben een pittige training gehad. “Het is vooral van belang dat je de sociale kaart kent, zodat je mensen goed kunt helpen”, aldus Dianne Oldenkamp. In de afgelopen weken was het meteen druk bij het IDO. De invoering van de QR-code voor de coronacheck was de aanleiding. Mensen voor wie de app op de telefoon geen optie is, kunnen een code laten uitprinten bij de bibliotheek. Hiervoor moet men een DigiD hebben, maar ook bij de aanvraag wordt hulp geboden.

Hulpvragen

Andere voorbeelden van hulpvragen zijn het verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van een gezondheidsverklaring voor oudere bestuurders bij het CBR. Verder komen vragen over de werkmap van het UWV of een inkomensverklaring voor een uitkering aan de orde. En zelfs het betalen van een verkeersboete bij het CJIB moet tegenwoordig online gebeuren. Jody Hagenbeek en Dianne Oldenkamp vinden het helemaal niet gek dat niet iedereen de weg weet te vinden. “Wij zijn niet dom, maar ook voor ons zijn sommige websites van overheidsinstellingen ingewikkeld. “

De informatiepunten krijgen ook te maken met mensen die er door het wegvallen van een partner alleen voor komen te staan. Dianne Oldenkamp geeft een voorbeeld: “Een vrouw waarvan de man altijd de administratie deed en die er alleen voor komt staan, kan dat bijna niet zonder hulp. Als die niet in de familie is te vinden of als die familie te ver weg woont, kunnen wij helpen.”

Loketfuncties

Het verdwijnen van de loketfunctie bij gemeente en andere overheden is lastig voor veel mensen. Dat geldt vooral ook voor iedereen die niet goed is in lezen en schrijven en voor inwoners met een andere culturele achtergrond en een taalachterstand. Die laatste groep heeft de weg naar het nieuwe informatiepunt nog niet gevonden, zo vertellen de medewerkers.

Contacten met hulpvragers strekken zich vaak uit over meerdere spreekuren. Vaak moet eerst een DigiD worden aangevraagd en daar gaat een paar dagen overheen. Het kan overigens ook gebeuren dat iemand niet direct kan worden geholpen. Dan komt de doorverwijsfunctie om de hoek kijken. Verwijzing naar maatschappelijk werk of andere welzijns- of zorginstellingen zijn denkbaar.

Warnsveld

Voor de gemeente Zutphen is de keuze gevallen op de bibliotheek in Warnsveld. Er is daar gemakkelijker een ruimte te vinden waar de privacy gewaarborgd is dan in de Bibliotheek Zutphen. Én er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Inwoners van Zutphen, die toch liever in de eigen bibliotheek geholpen willen worden, kunnen een telefonische afspraak maken.

Na verloop van tijd krijgen de IDO’s ongetwijfeld een overzicht van waar de grootste digitale knelpunten liggen voor gebruikers. Daar zouden de instanties die daarachter zitten hun voordeel mee kunnen doen. Er is een registratiesysteem waarin alle vragen (anoniem) worden ingevoerd. De landelijke resultaten worden gebruikt om het aanbod te verbeteren en te verantwoorden aan de Manifestgroep en het ministerie van BZK.

Investering

De informatiepunten worden landelijk uitgevoerd door de bibliotheken. Daar staat een vergoeding tegenover, al is dat geen vetpot. Dianne Oldenkamp zegt: “Het gekke is dat bij ons werk altijd wordt gesproken van subsidie, terwijl er bij sportverenigingen vaak sprake is van ‘een investering’. Wat wij doen is een investering in je eigen bevolking. Je maakt ze digitaal vaardiger.”

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Graafschap bibliotheken

Bibliotheek Lochem
Doctor Rivestraat 3
Telefoon: 0573 252 727
Spreekuur: donderdag 11.00 – 13.00 uur

Bibliotheek Warnsveld
Dreiumme 43
Telefoon: 0575 528 424
Spreekuur: donderdag 14.00 – 16.00 uur

Kijk ook op: www.graafschapbibliotheken.nl/informatiepunt-digitale-overheid

Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek

Je kunt steeds meer regelen via internet. Ook zakendoen met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en zouden hier graag wat hu…