Volop ontwikkelingen bij groeiend LochemEnergie

0
Scheidend voorzitter Nico Groen spreekt een bomvolle zaal net leden van LochemEnergie toe (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Burgerenergiecoöperatie LochemEnergie heeft inmiddels zo’n 1150 leden. Tijdens een woensdag (16/11) gehouden algemene ledenvergadering werden naar schatting een kleine honderd van hen bijgepraat over de vele ontwikkelingen binnen de organisatie. De energiecrisis maakt het werk relevanter dan ooit. LochemEnergie zet in op het helpen van mensen die in problemen komen en op versnelling van verduurzaming en de energietransitie.

Van de mensen in financiële nood raken door de gestegen energieprijzen, valt een deel net buiten de lopende compensatiemaatregelen. Met name voor die groep is een nieuwe stichting opgericht: LochemEnergie Helpt. Via giften, legaten en acties wordt een fonds gevormd waarmee mensen kunnen worden geholpen. De stichting heeft de ANBI-status, wat ervoor zorgt dat zowel de schenkers als de stichting belastingvoordelen genieten.

Bierverkoop

De eerste actie om de kas van de nieuwe stichting werd meteen na de ledenvergadering gelanceerd. De Ronde Tafel verkoopt de komende tijd Hooiplukkers bieren waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan LochemEnergie Helpt.

Tegelijkertijd doet LochemEnergie een beroep op leden om deel te nemen aan ledenfinanciering van projecten. Dat kan al met relatief kleine bedragen. Het gaat om leningen, dus het ingelegde bedrag komt uiteindelijk retour en het levert rentes op die hoger zijn dan bij banken. Voordeel voor LochemEnergie is dat de betaalde rente lager is dan bij leningen van diezelfde banken.

Via ledenfinanciering wordt onder meer een project in Gorssel medegefinancierd. Op panden van IJsseldal Wonen aan de Poststraat en de Ruiterweg en op grondgebonden woningen van de corporatie worden zonnepanelen gelegd. Huurders van de IJsseldal kunnen daarvan profiteren zonder zelf te investeren. De woningstichting betaalt zelf ook meer.

Bestuursleden

Tijdens ledervergadering werd afscheid genomen van drie bestuursleden en werden twee nieuwe geïntroduceerd. Voorzitter Nico Groen en de bestuurders David van Lynden en Maarten Delen treden af. Nieuwkomers zijn Nico de Vos en Rob ten Berge. Het bestuur telt nu zes in plaats van zeven leden. In mei volgend jaar worden dat er vijf. Een minder omvangrijk bestuur is mogelijk doordat directeur Bob Duindam veel dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening neemt.

Een punt van zorg is dat LochemEnergie moeite heeft om jongeren te bereiken. Door samen te werken met klimaatburgemeester Marloes van Schaik (26) hoopt de organisatie hier verandering in te brengen. In een toespraak deed ze uit de doeken dat individuele stappen op het gebied van duurzaamheid ertoe doen. De opstelling ‘wat ik in mijn eentje doe heeft geen effect’, geldt wat haar betreft niet. Als veel mensen stappen zetten, zoals minder vlees eten en meer 2e-handsproducten kopen, telt dat samen wel degelijk aan, zo luidt de boodschap. Ze deed verder de suggestie op junior-energiecoaches in te zetten.

Buurtaanpak

Tonnie Tekelenburg zet zich in voor de buurtaanpak van LochemEnergie. Dit betekent samen met straat, wijk of buurtschap aan de slag gaan met verduurzaming en energieopwekking. De Buurt Energie Strategie (BES) Larense Broek was daarvan het eerste succesvolle voorbeeld in de gemeente Lochem. Samen ideeën ontwikkeling én uitvoeren blijkt aanstekelijk te werken. Tekelenburg: “De bal ligt bij de buurt. Buurtaanjagers en buurthelpers moeten de kar trekken. Wij zijn ondersteunend, via opleiding van mensen en door het inrichten van een LochemEnergie Buurtwinkel met onder meer formats en tools.”

Directeur Bob Duindam hield een indringend verhaal over wat energiecoaches van LochemEnergie meemaken op het gebied van energiearmoede. Tijdens gesprekken die worden gevoerd blijkt het vaak voor slechts 5 procent over energie en voor 95 procent over andere problemen die spelen in het huishouden. “Wij willen geen nieuw loket worden. We willen voor dit soort zaken samenwerken met bijvoorbeeld ‘t Baken, Stichting Welzijn Lochem en de schuldhulpverlening”, aldus Duindam.

Wantrouwen

Het valt op dat energiecoaches nog best vaak moeite hebben om mensen te overtuigen. Er is sprake van wantrouwen. Zo wordt met name de mogelijkheid om mensen een nieuwe wasmachine op vriezer te laten aanschaffen niet geloofd. “Mensen vragen soms wel zes keer of het echt waar is en of ze de wasmachine later niet weer hoeven inleveren.”

Na 300 huisbezoeken is de conclusie dat de doelgroep nog steeds slecht bereikbaar is. Sommige mensen staan in de overlevingsmodus en lezen nauwelijks iets. Ze wantrouwen alles en iedereen. Volgens Duindam is het daarom vooral belangrijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Windenergie

LochemEnergie legt de prioriteit in 2023 op versnellen van opwekking van zonne-energie, de buurtaanpak en verdieping en verbreding van de energiecoaches. Tot de prioriteiten wordt ook de realisatie van opwekking van windenergie gerekend. Dat is in de organisatie een dossier die ‘spanningen’ oplevert. LochemEnergie is ervan overtuigt dat wind nodig is om de doelstellingen te halen. De coöperatie neemt dan ook deel in IJsselwind BV en scheidend bestuurder Maarten Delen zit ook daar in het bestuur. Nico Groen: “We zijn ervan overtuigd dat we voorlopig nog de combinatie van zon en wind nodig hebben. Ik hoop dat we hier over 25 jaar anders tegenaan kijken.”

Het zogeheten inpassingsplan voor drie windmolens van IJsselwind, op Zutphens grondgebied bij Eefde, is woensdag goedgekeurd door Provinciale Staten. Het plan ligt met ingang van 24 november ter inzage. Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. De verwachting dat hiervan gebruik gemaakt gaat worden. Met name in Eefde is het verzet tegen de windturbines groot. Saillant details: Lochemse nieuwe wethouder Lex de Goede (klimaat en energie) was toehoorder bij de ledenvergadering va LochemEnergie. Hij was eerder voorman van de stichting Eefde Tegenwind, dat het verzet leidde.

Zelfstandiger

Onder de vele punten die woensdag werden besproken was ook de wens om financieel zelfstandiger te worden. Het opwekken van zonne-energie waarvan de opbrengst in de kas van de coöperatie vloeit is een mogelijkheid om dit te bereiken. Nu werkt de stichting vooral met subsidiegelden en leningen. De contributie die leden betalen telt, zelfs met 1150 leden, niet erg aan. Verder wordt geprobeerd de zichtbaarheid te vergroten. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat deelauto’s van Elektrip en laadpalen voor e-auto’s van LochemEnergie zijn. PR blijkt te helpen, want onlangs leverde een advertentie in de Berkelbode zomaar 20 nieuwe (potentiële) vrijwilligers op.