Vanaf woensdag verbod op gebruik oppervlaktewater

0
Beregening met oppervlaktewater (stockfoto: pixabay.com)

LOCHEM/BARCHEM – De onttrekking van oppervlaktewater is van woensdagmiddag 12.00 uur verboden in de Achterhoek. Het Waterschap Rijn & IJssel heeft bovendien bepaald dat rond het natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, ook geen grondwater meer gebruikt mag worden. Aanleiding is de aanhoudende droogte.

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater betreft alle beken, sloten en vijvers. Dit betekent dat boeren geen water meer mogen wegpompen voor beregening. De meeste boeren kunnen nog wel gebruik maken van grondwater maar dus niet in het gebied ten oosten van Barchem. Het gaat om een zone van 200 meter rond het Natura2000-gebied Stelkampsveld, dat ligt aan de Borculoseweg/Muldersweg.

Het Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid zoveel mogelijk beperken. Te denken valt aan ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg.

Onherstelbare schade

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Naast de Achterhoek treft de maatregel ook de Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. En ook in en om het natuurgebied De Zumpe bij Doetinchem mag geen grondwater meer worden gebruikt.

De flora en fauna daar zijn afhankelijk van het grondwater en dreigen onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Een onttrekkingsverbod moet dit zoveel mogelijk voorkomen. Het waterschap controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van de ingestelde verboden.

Droogte eerder

De droogte is dit jaar sneller en eerder opgetreden dan in voorgaande jaren. Het neerslagtekort is opgelopen tot ongeveer 170 mm en de grond- en rivierwaterstanden zijn veel lager dan op hetzelfde tijdstip in 2018 en 2019. De waterkwaliteit verslechtert. Het waterschap heeft afgelopen maanden diverse maatregelen genomen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden, door onder andere extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor het vaarverkeer en door vispassages te sluiten.

Oproep: vang water op

Het waterschap roept iedereen op om zuinig met al het water om te gaan. Dijkgraaf Hein Pieper: “In deze droge tijden ervaren we allemaal wat de waarde van water is. Ik roep iedereen op om zuinig met álle water om te gaan, dus het water in de grond, in de beken en sloten en uit de kraan. Laten we de regen die er valt, zoveel mogelijk in de grond brengen. Bijvoorbeeld door regentonnen te gebruiken, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten. Denk ook na voordat je je privé zwembad vult met drinkwater. We moeten dit samen aanpakken. En niet alleen dit jaar. Want de droogte is een sluipmoordenaar die elk jaar terug kan komen.”

Afhankelijk van regen

De Achterhoek behoort tot één van de droogste gebieden in Nederland vanwege de ligging: het ligt op hoge zandgronden én het inlaten van water uit de grote rivieren is maar beperkt mogelijk. Het gebied is dus in tijden van droogte afhankelijk van regen. Het hemelwater van van de afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om de waterstanden aan te vullen. Met de huidige weersverwachting is geen verbetering van de situatie te verwachten, ook omdat de echte zomer nog moet beginnen.

Meer informatie

  • Kijk voor alle maatregelen, veel gestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.
  • Veel informatie over onder meer (grond)waterstanden, waterafvoer is ook te vinden op het dashboard van het waterschap.