Thuiszorgorganisaties Oost-Gelderland schalen drastisch af

0
De Hoge Weide in Lochem maakt deel uit van de Zorgcombinatie Marga Klompé

LOCHEM/GORSSEL – Zeven organisaties voor thuiszorg en ouderenzorg (VVT) in Oost-Gelderland gaan hun zorgverlening drastisch verminderen en trekken samen op bij het plaatsen van patiënten die uit het ziekenhuis komen. Verder wordt het scenario voorbereid waarin alleen nog de minimaal noodzakelijke zorg wordt verleend. Onder de organisaties die alarm slaan zijn de Zorgcombinatie Marga Klompé en Sensire, die actief zijn in de gemeente Lochem. 

Wijkverpleging en verpleeghuiszorg spelen een belangrijke rol in de zorg aan coronapatiënten. Veel kwetsbare patiënten zijn na ziekenhuiszorg afhankelijk van verpleegkundige zorg thuis, of van tijdelijke opvang of revalidatie in een verpleeghuis. Wanneer deze uitstroom uit het ziekenhuis in gevaar komt, kan de gehele zorgketen vastlopen. De Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn meldden vorige week al dat daar 43 mensen niet konden doorstromen.

Hoge belasting

De VVT-organisaties kampen met een zeer hoge belasting, zo melden ze vrijdag (26/11) via een persbericht. Zo zijn er veel meer mensen die reguliere acute zorg nodig hebben, dan in de eerdere coronagolven. Ook is de belasting hoog door complexere coronazorg, uitbraken in verpleeghuizen en oververmoeidheid en ziekte onder medewerkers.

De zevenorganisaties zijn Azora, Buurtzorg, Careaz, De Gouden Leeuw Groep,
Marga Klompé, Markenheem en Sensire. Gezamenlijk is besloten om de zorg in de hele regio ingrijpend af te schalen. Dit betekent concreet dat bepaalde vormen van niet- medisch noodzakelijke zorg niet of minder worden verleend. In delen van de Achterhoek is daar overigens al sprake van.

Ziekenhuizen

Door gezamenlijk af te schalen is het mogelijk om de noodzakelijke zorg in de hele regio zo verantwoord mogelijk in te richten. Zorgverleners die door de afschaling van zorg beschikbaar komen, worden ingezet voor zowel corona- als niet coronapatiënten die afkomstig zijn uit het ziekenhuis en die worden opgenomen op revalidatie-afdelingen van verpleeghuizen.

Coronapatiënten worden opgevangen op een centrale corona-afdeling van De Slingebeek in Gaanderen. Zorgorganisaties zien dat de druk op de zorg groot is en houden rekening met een verdere toename. Daarom bereiden de organisaties zich ook gezamenlijk voor op het volgende scenario, waarin de zorgverlening tot een medisch-noodzakelijk minimum wordt beperkt. Dat scenario wordt ‘code zwart’ genoemd.

Mantelzorgers

Bestuurder Marcel Duvigneau (Marga Klompé) namens de samenwerkende organisaties: “Dat zijn zeer ingrijpende maatregelen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, en ook voor mantelzorgers op wie opnieuw een ingrijpend beroep wordt gedaan. Toch zien we deze gezamenlijke, gecoördineerde actie als de minst slechte benadering; door de druk zo goed mogelijk te verdelen blijven we in staat acute zorg te leveren.”

Het besluit van de zorgorganisaties kan rekenen op bijval vanuit de regionale ziekenhuizen, stelt Jeltje Schraverus, bestuurder van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. “We waarderen deze maatregel bijzonder, juist in de fase waarin ook de ziekenhuizen zich nu bevinden.”

Gudula

In Lochem is ook de Zorggroep Sint Maarten actief. Dat is de organisatie achter woonzorgcentrum Gudula. Van hieruit wordt ook thuiszorg verleend. Samen met andere Overijsselse instellingen trok Sint Maarten, met zetel in Denekamp, eerder deze maand al aan de bel. Ook daar is druk hoog en kunnen nieuwe aanvragen bijna niet meer worden aangenomen.