‘t Baken en Randstad vormen ‘Baanbrekend Lochem’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – ‘t Baken, het loket voor onder meer Werk & Inkomen van de gemeente Lochem werkt samen met Randstad om meer uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. De naam is ‘Baanbrekend Lochem’.

Randstad werkt onder de naam Baanbrekend ook al samen met andere gemeenten. Naast het aan een betaalde baan helpen van mensen met een gemeentelijke uitkering, gaat het om beter samenwerken en het van elkaar leren op het gebied van arbeidsbemiddeling.

Eigen levensonderhoud

De doelstelling van de gemeente Lochem is om meer mensen te begeleiden naar werk.
Zodra mensen weer aan het werk gaan, kunnen ze daarmee meer in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het verzilveren van arbeidspotentieel van de mensen die nu nog aan de kant staan, levert nieuwe kansen op voor werkgevers in de regio. Daarnaast betekent het voor de gemeente ook een besparing op de uitkeringslasten.

Vacatures

Randstad levert hier een bijdrage aan door gebruik te maken van haar database met vacatures, het netwerk in de regio en de ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling. ,,Het mooie aan deze samenwerking is ook dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en van elkaar kunnen leren. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel en gezamenlijk kunnen we daar goed op inspelen en een duurzame oplossing vinden. Daar is uiteindelijk de inwoner die bij ons heeft aangeklopt het beste mee geholpen. Zorgen dat de inwoner verder komt, dat is en blijft het doel”, aldus wethouder Eric Jan de Haan.

Verschil maken

Yolanda Tieleman, operationeel directeur Randstad HR Solutions: ,,We zijn verheugd om met onze dienstverlening van Randstad Baanbrekend een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de gemeente Lochem. Onze ervaring leert dat als je uitgaat van de mogelijkheden van kandidaten en deze voorop zet, we voor veel mensen het verschil kunnen maken.”

‘Jobready’

Lochem Baanbrekend gaat er overigens niet voor zorgen dat ook de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt uit de kaartenbak van de gemeente vliegen. Randstad Baanbrekend richt zich met name op mensen die naar schatting binnen 3 tot 6 maanden bemiddelbaar zijn naar werk. Dit kan gaan om nieuwe instroom, maar ook om mensen die al langer in de bijstand zitten. Op de eigen website van Randstad is sprake van de term ‘jobready kandidaten’.

Re-integratie

De kandidaten kunnen worden bemiddeld naar Randstad-banen maar ook worden geplaatst bij meest grotere werkgevers in de regio. Voor mensen die nog niet volledig productief kunnen worden ingezet kunnen re-integratie overeenkomsten worden afgesloten met werkgevers die in een kandidaat wil investeren. In ruil daarvoor hoeft het bedrijf nog niet meteen het volledige tarief te betalen voor de nieuwe medewerker.