Streven naar minder glyfosaat op Lochemse akkers

0
Deze met glyfosaat (Roundup) bewerkte akker werd in 2019 gezien tussen Laren en Harfsen (archieffoto LohcemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Rond deze tijd zijn ze vaak te zien in het buitengebied: Akkers die geel/oranje kleuren. Dat duidt op het gebruik van het middel glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup. Via het project Groene Groenbemesters probeert de Innovatie Coöperatie in samenwerking met alle loonwerkers in de gemeente dat middel te vervangen door niet-chemische oplossingen.

In samenwerking met alle loonwerkers in de gemeente was een demonstratie voor boeren en andere belangstellenden gepland. Deze gaat vanwege de corona-crisis niet door. Het streven naar terugdringen van glyfosaat blijft echter overeind.

Groenbemesters

Na de oogst van de mais telen boeren in de herfst en winter zogeheten groenbemesters op hun akkers. Gras of rogge bijvoorbeeld zorgen voor een betere bodemkwaliteit en leggen stikstof vast. Aan het eind van de winter moeten deze groenbemesters ofwel ‘vanggewassen’ weer plaatsmaken voor de nieuwe gewassen.

Het is belangrijk dat de groenbemester zorgvuldig wordt ondergewerkt. Pas als dit gewas volledig is afgestorven, komen de voedingsstoffen weer beschikbaar voor de nieuwe teelt. Glyfosaat is hiervoor een hulpmiddel. Loonwerkers en boeren in de regio Lochem willen werken aan duurzamer landgebruik en zijn actief op zoek naar alternatieven voor het middel in de vorm van machinaal onderwerken. Eerder werd de geplande demonstratie al afgelast door weersomstandigheden en nu ligt corona dwars. Wie meer wil weten kan nu een factsheet aanvragen (mailadres onderaan dit artikel).

Bewuster omgaan met glyfosaat

Freddie Heuvelink van Loonbedrijf Almen Harfsen was een van de initiatiefnemers. “Het plan is de boerenpraktijk te laten zien welke alternatieven er zijn voor glyfosaat. We hebben meerdere machines, die het vanggewas na de maisteelt vernietigen. Ik heb er goede hoop op dat meer boeren gaan experimenteren met het mechanisch onderwerken en dat we bewuster omgaan met glyfosaat.”

“Hoewel glyfosaat is toegestaan, roepen geelgekleurde akkers en weilanden in het voorjaar vragen op,” weet agrariër Herbert van Zeijts. De demonstratie was gepland op een van zijn percelen. “De gele velden zijn reden tot veel commentaar en ongerustheid. Dat is niet goed voor ons imago. We moeten glyfosaat daarom proberen te vermijden en alleen gebruiken als het echt nodig is. Een mechanische bewerking heeft daarom mijn voorkeur. Dit jaar ga ik voor het eerst mijn mais- en grasland ecoploegen. Onze loonwerker investeerde speciaal in deze machine.”

Duurzaam mais- en graslandbeheer

Ook Gerrit Boschloo van Loonbedrijf Boschloo & Zn benadrukt het belang van dit project: “We zoeken een methode om minder glyfosaat te gebruiken en toch een goede maisteelt te bereiken, maar duurzaam is méér dan het gebruik van chemische middelen. Ook brandstofverbruik en de gevolgen voor de bodem spelen een rol. In de praktijk gaan we ondervinden of we het onkruid de baas blijven. Aan ons loonwerkers zal het niet liggen. Er is volop draagvlak voor glyfosaat bewust werken; alle loonwerkers uit Lochem zijn aangehaakt.”

In samenwerking met de Innovatie Coöperatie Achterhoek, de lokale LTO afdeling, ANV ’t Onderholt en Melkveeproefbedrijf De Marke proberen de Lochemse loonwerkers machinaal onderwerken te bevorderen.

Factsheet

Er is een factsheet beschikbaar over de mogelijkheden die er zijn voor het mechanisch onderwerken van vanggewassen. Deze is op te vragen via Ellen de Lange, via het mailadres: ellen@deinnovatiecooperatie.nl. Ook vragen kunnen worden gesteld via deze weg.