Schouwburg Lochem voortaan beoordeeld op prestaties

0
Schouwburg Lochem

LOCHEM – De Schouwburg Lochem kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 293.00 euro maar vanaf 2018 is dit niet langer een kwestie van ‘hand ophouden’. Vanaf dat jaar is sprake van een prestatiesubsidie. Dit houdt in dat het theater vooraf gestelde doelen moet halen.

Korten
Aanvankelijk wilde het college van B&W een ton korten op de subsidie. Inmiddels is komen vast te staan dat de schouwburg dan niet zou overleden. En omdat de gemeente in een recente cultuurvisie heeft laten vastleggen dat de schouwburg een duidelijke meerwaarde heeft, kan het niet meewerken aan de teloorgang van de voorziening.

Educatie
Het college zegt zich verder te hebben laten overtuigen door het bedrijfsplan van de schouwburg die ambitieus wordt genoemd. Daarin is sprake van een omslag in de bedrijfsvoering en transformatie naar een laagdrempelige en breed toegankelijke voorziening. Daarbij wordt aandacht geschonken aan jeugd en cultuureducatie. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de Muzehof en de bibliotheek.

Het bedrijfsplan wordt in 2018 geëvalueerd. De gemeenteraad moet overigens nog groen licht geven voor subsidie van 293.000 euro per jaar.