Schoolzone op Verwoldseweg Laren

0
De bekende markering van schoolzones, hier op de Bargerweg in Eefde. (Foto: gemeente Lochem)

LAREN – Op de Verwoldseweg, in de bebouwde kom van Laren, wordt een schoolzone ingericht. Dit is het resultaat van overleg tussen de Branink- en de Prins Willem Alexanderschool met de gemeente Lochem. Doel is de verkeersveiligheid te verbeteren en om een einde te maken aan de parkeerchaos.

Aanpassingen
Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school en parkeren dan vaak op plaatsen die daarvoor niet bedoeld zijn. De schoolzone wordt in de week voor Kerst al formeel van kracht maar een aantal fysieke aanpassingen tussen de Kloosterweg en het tunneltje onder de provinciale weg N332 zijn – afhankelijk van de weersomstandigheden – vermoedelijk in de loop van januari klaar.

Toezicht
Met de wijkagent zijn afspraken gemaakt over het toezicht op de naleving van de regels binnen de schoolzone. Die regels zijn (tekst van de gemeente Lochem):

  • Binnen deze schoolzone mag u alleen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. Parkeren mag niet. Dit wordt in de schoolzone aangegeven met gele onderbroken lijnen langs beide zijden van de Verwoldseweg. Felgekleurde paaltjes in de berm markeren de schoolzone en gaan het parkeren in de berm tegen.
  • Langs het trottoir van de parkeerplaats van de Prins Willem Alexanderschool mag u alleen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. Hier komt een gele onderbroken lijn met daarbij de vermelding Kiss & Ride. Parkeren kan alleen in de parkeervakken.
  • Alleen voor lang parkeren kunnen de parkeerterreinen worden gebruikt. Mochten deze vol zijn, dan is er op loopafstand parkeerruimte, bijvoorbeeld aan de Kloosterweg, de Bakkerij of bij de kerk.
  • Op de parkeerplaatsen bij de ingang van de Braninkschool komen borden die de rijrichting aanduiden. Zo ontstaat een logische rijroute op het parkeerterrein en kunt u de auto gemakkelijker in de schuin geplaatste vakken parkeren.