Rondweg Lochem: bestaande Goorseweg wordt parallelweg

0
Het vervallen pand van Streek Beton waar de nieuwe brug komt te liggen. (bron: Provincie Gelderland)
LOCHEM – De huidige Goorseweg wordt na de aanleg van de rondweg een parallelweg voor omwonenden en bedrijven, waaronder Intratuin. Dat blijkt uit het ontwerp-inpassingsplan van de provincie dat donderdag (5/4) te inzage werd gelegd. Volgende week woensdag worden deze plannen nog eens toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.Bomen
De keuze om de langverwachte rondweg ten zuiden van de Goorseweg aan te leggen zorgt ervoor dat de bomen langs de weg groten deels kunnen blijven staan. Alleen rond de locatie waar de toekomstige weg de Goorseweg kruist moet een aantal bomen wijken. Dit is ter hoogte van het voormalige bedrijfsterrein van Streek. Daar komt een nieuwe brug over het kanaal.

Tracé
In het ter inzage gelegde plan zitten verder weinig verrassingen. De meeste details waren al eerden min of meer bekend. De provincie benadrukt wel dat het tracé van de weg nog altijd niet helemaal vastligt. Dat deze via de Kwinkweerd en ten zuiden van het station naar de nieuw aan te leggen brug zal komen te lopen staat wel vast. Ook langs de Kwinkweerd komt een parallelweg voor de aanliggende bedrijven.

lees verder onder de kaart…

Het plangebied voor de Rondweg, met enkele markante plekken ter oriëntatie (bron: Provincie Gelderland | bewerking: LochemsNieuws)

 Tijdsplanning
Qua tijdsplanning heeft ‘Arnhem’ op dit moment geen beter nieuws te melden voor Lochem. De weg kan op z’n vroegst in 2022 worden maar het kan ook nog 2024 worden, zo is te lezen. Het hangt voor een groot deel af van hoe voorspoedig de vereiste inspraakprocedures verlopen. De ter inzagelegging (tot 16 mei) is stap één.

De kosten van de rondweg worden geraamd op 85 miljoen. Eerder bleek al dat de gereserveerde 55,5 miljoen euro ontoereikend was. Met de titel van het plan – ‘N346 Schakel Achterhoek A1’ – geeft de provincie het belang van de rondweg aan.

Brug
Momenteel wordt al sloopwerk verricht op het voormalige terrein van Streek Beton. Na het faillissement kocht de provincie dit terrein. Een (veel) oudere idee om de rondweg pas voorbij Intratuin over het kanaal te leiden en rechtstreeks te laten aansluiten op de kruising Goorseweg en Nettelhorsterweg was daarmee van de baan. De optie is (nog) duurder omdat er dan een lange, schuine brug over het Twentekanaal zou moeten worden gebouwd.

De onderstaande praktische informatie is afkomstig van de website van de provincie Gelderland:

Inloopavond

  • Woensdag 11 april 2018
  • 17.00 – 19.00 uur
  • Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8

Inzien stukken

Vanaf donderdag 5 april kunt u de stukken inzien

  • Bij de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
  • Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 te Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
  • Digitaal op de website Ruimtelijke Plannen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging van donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei 2018 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1, inclusief de bijlagen.

U kunt uw zienswijze uitsluitend indienen op de volgende wijzen:

Per post:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze OIP N346 Schakel Achterhoek–A1, zaaknummer 2018-003865‘.

Per e-mail:

post@gelderland.nl onder vermelding van ‘zienswijze OIP N346 Schakel Achterhoek–A1 , zaaknummer 2018-003865’.

Vergeet niet in beide gevallen uw emailadres en telefoonnummer te vermelden in uw zienswijze.

Documenten:

Kennisgeving Ontwerp-inpassingsplan, 28 maart 2018 (PDF 43 kB)