Rekenkamer: rol dorpsraden beperkter dan afgesproken

0
Detail van de website van Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth (bron: plaatselijkbelangharfsen.nl)

LCOHEM/GORSSEL – De adviserende rol van de 9 dorpsraden in de gemeente Lochem is minder dan eerder via een convenant werd afgesproken. Dat is een van de bevindingen van de Rekenkamercommissie. Bovendien verwatert de invloed van de belangenverenigingen wat doordat gemeente ook andere wegen zoekt om met inwoners in gesprek te komen, zoals het onlangs gelanceerde burgerpanel ‘Lochem Spreekt‘.

De Rekenkamer voerde het onderzoek naar dorps- en wijkraden gelijktijdig uit in Lochem, Bronckhorst, Berkelland en Montferland maar schreef een rapport voor elke gemeente afzonderlijk.

Kaders
Wat de gemeente Lochem betreft blijkt dat er weinig kaders zijn waarbinnen de dorpsraden werken. Tijdens de behandeling van het onderwerp tijdens een rondetafelgesprek (maandag 1/5) ontspon zich een discussie over nut en noodzaak van zulke afspraken. Gezien de verschillen tussen de dorpsraden kan een afspraak met de een vrijwel nooit leiden tot een blauwdruk voor de hele gemeente. ,,Timmer het vooral niet dicht met regels”, zo was te horen.

Afstand
Verder werd geconstateerd dat de afstand tussen de dorpsraden en de gemeenteraad groot is. Contacten lopen vrijwel altijd via collegeleden. Burgemeester Sebatiaan van ‘t Erve ziet dat niet als een groot probleem. ,,We hebben kernen met veel actieve mensen die zich prima redden. Af en toe moeten ze iets regelen met die ‘lastige’ gemeente. Het maakt dan niet zoveel uit via wie de contacten lopen”, zo zei hij.

Voorzitter Bertus Karssenberg van de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth pleitte voor een periodieke bijeenkomst met alle dorpsraden, college- en raadsleden met als doel de contacten warm te houden.

In de raadsvergadering van juni komt het onderwerp opnieuw ter tafel.