Raadslid Erik Hoentjen stapt uit het CDA om landbouwvisie

0
Erik Hoentjen verlaat het CDA (bron: cda.nl)

LOCHEM/LAREN – Gemeenteraadslid Erik Hoentjen uit Laren verlaat het CDA. Hij heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. De nieuwe landbouwvisie van het landelijke CDA was voor hem de druppel. Hij beraadt zich nog over wat hij doet met zijn raadszetel. Het bestuur van de geplaagde Lochemse afdeling van de partij wil dat Hoentjen zijn zetel inlevert, maar of dat ook gaat gebeuren is nog niet zeker.

Erik Hoentjen is veehouder en kan zich absoluut niet vinden in de landbouwvisie van de christendemocraten. Deze werd begin juli gepresenteerd en is getiteld ‘Perspectief voor boeren’. Ik heb het gelezen en nog eens herlezen en kwam toen tot de conclusie dat ik absoluut niet kan staan voor de inhoud”, aldus Hoentjen in een reactie.

Landbouwvisie

Het CDA staat bekend als een ‘boerenpartij’ en wil dat ook graag zijn, en komt in de jongste visie van de Kamerfractie en het wetenschappelijk bureau tot de conclusie dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. Dat is tegen het zere been van veel agrariërs die niets willen weten van inkrimping als uitgangspunt. De partij kan hen niet overtuigen met het vergezicht dat er na een aantal pijnlijke ingrepen ruimte moet ontstaan om zonder al te veel knellende regels verder te boeren.

Raadszetel

Hoentjen is er nog niet uit of hij zijn raadszetel ter beschikking stelt aan de partij of dat hij op persoonlijke titel blijft zitten. De lopende termijn eindigt in maart volgend jaar, als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. “Ik denk erover na wat de gevolgen van mijn keuze zijn en of ik dat wil”, zo laat hij weten. Hij denkt daar niet heel veel tijd voor nodig te hebben.

Mocht Erik Hoentjen zijn zetel opgeven dan komt Almenaar Bart Ruiterkamp in beeld als opvolger. Hij is de eerstvolgende op de kieslijst (van 2018) van de partij. Ruiterkamp is al fractievertegenwoordiger en neemt als zodanig al regelmatig deel aan tafelgesprekken tijdens politieke avonden van de gemeente Lochem. Overigens staat Hermien Wiselius hoger op de lijst maar zij was in deze periode al raadslid en vertrok tussentijds. Het ligt niet voor de hand dat zij nu terugkeert.

Reactie bestuur

Het bestuur van het CDA Lochem laat weten dat het bijzonder teleurgesteld is. In een persbericht is te lezen: ‘Hoentjen heeft 7 jaar zijn bijdrage als raadslid geleverd en het bestuur is hem daar dankbaar voor.’ Voorzitter Robert Croll zegt dat dit des te meer klemt omdat er binnen het CDA Lochem al de nodige problemen zijn.

Het bestuur constateert dat het na deze stap van het raadslid uitgesloten is dat hij zijn zetel in de raad namens het CDA bezet. Volgens de interne partijregels, die ieder raadslid ondertekent bij aantreden, moet een raadslid dat afscheid neemt van het CDA, zijn zetel ter beschikking stellen. In een persoonlijk gesprek is dit Hoentjen ook te verstaan gegeven.

Gifbeker

Voor het Lochemse CDA moet de gifbeker kennelijk tot op de bodem leeg. De problemen waarop de voorzitter wijst zijn ingrijpend. Sinds de onverwachte comeback van Pieter Bas ter Maat in de gemeenteraad is de partij gespleten en zijn de twee kampen absoluut niet ‘on speaking terms’. De kloof loopt dwars door de partij, waardoor ook onder de leden tweespalt is ontstaan.

Robert Croll uit Laren trad vier maanden geleden aan als voorzitter nadat zijn voorgangster Ilse Bruls een lijmpoging zag mislukken. Hij heeft zich sindsdien een beeld gevormd van de situatie en werkt nu samen met het bestuur aan herstel van de eenheid. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in aantocht moeten er op korte termijn onder meer een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst komen. Vooral dat laatste blijkt een lastige opgave.

Naar aanleiding van interviews met Croll en anderen binnen de partij verschijnt volgende week een uitgebreid artikel.