Raadsfracties: ‘Half miljoen uit reserve voor gevolgen corona’

0
Ter illustratie (Bron: pixabay.com)

LOCHEM – De fracties van Gemeentebelangen, D66 en CDA komen vanavond (maandag 20/4) met een motie waarin ze het college van B&W van Lochem vragen een voorziening te treffen van 500.000 euro om de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden. Het bedrag moet uit de algemene reserve komen.

Het geld kan worden gebruikt om de eerste nood te lenigen, in afwachting van wat Rijk en Provincie gaan bijdragen. Daar is nog lang geen zicht op, zo stellen de indieners van de motie. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende samen proberen een reëel beeld van de met corona gemoeid kosten en inkomstenderving voor gemeenten in beeld te brengen.

Grote impact

LochemsNieuws sprak vorige week met wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) over die gevolgen. In dat artikel worden een aantal zaken genoemd die in het geding zijn. Het is HIER te lezen. Ook de wethouder gaf aan dat de kosten nog niet te overzien zijn, maar dat de impact groot is.

Volgende maand wordt de Kadernota 2021 gepresenteerd. Het college gaf al aan dat deze uitgaat van de situatie van voor de corona-crisis. De indieners van de motie willen dus dat de voorziening van 500.000 euro daarin wordt opgenomen. Als buffer om de eerste kosten op te vangen.

Begroting

De fracties van GB, D66 en CDA gaan er van uit dat de werkelijke kosten in de begroting voor 2021 inzichtelijk worden gemaakt. De begroting verschijnt komend najaar.

Maandagavond na de raadsvergadering volgt een nieuw artikel over dit onderwerp…