Provinciaal geld voor verduurzamen accommodaties

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LOCHEM – De Provincie Gelderland gaat een fonds van 10 miljoen euro vormen voor verduurzaming, gericht op sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en andere organisaties met een publieksfunctie. Het gaat om leningen tegen gunstige voorwaarden. Het geld komt uit de zogeheten NUON-gelden.

De vorming van het fonds is het gevolg van een motie die eerder werd aangenomen door Provinciale Staten (PS). Dat leidde tot een voorstel van Gedeputeerde Staten. Hierover moeten PS nog een besluit nemen.

Stijging kosten

Aanleiding is de moeilijke situatie waarin veel organisaties verkeren. Ze kregen eerst te maken met de Covid-crisis en daar komt nu de stijging van de energiekosten nog eens bovenop. In november werd al een Winterfonds ingesteld voor acute op korte termijn. Voor de langere termijn vindt de provincie het belangrijk dat organisaties investeren in energiebesparing en verduurzaming. Hierdoor kunnen de kosten structureel dalen, waardoor de exploitatie van voorzieningen niet in gevaar komt.

Het nieuw te vormen fonds is bestemd voor:

  • Schoolbesturen Basis- en Voortgezet Onderwijs;
  • Culturele instellingen met ANBI-status*;
  • Stichting, vereniging of coöperatie ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, bijvoorbeeld buurthuis, wijkcentrum, studentenvereniging of scouting;
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instelling;
  • Sportclubs;
  • Culturele instellingen zonder ANBI-status.

(*= ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status wordt verleend door de Belastingdienst en leidt tot belastingvoordelen voor zowel de instelling zelf als voor mensen die geld doneren.)

Klimaatdoelen

Bijkomend voordeel van vermindering van het energiegebruik is dat ook de uitstoot van CO2 afneemt. Verduurzaming van accommodaties levert zodoende een bijdrage aan de doelstelling om de CO2-uitstoot in Gelderland te verminderen met 55% in 2030. De leningen kunnen ook worden gebruikt voor aanvullende maatregelen zoals circulair bouwen, klimaatadaptatie of biodiversiteit.

Provinciale Staten moeten nog over het voorstel beslissen. Dit gebeurt begin 2023. Daarna wordt de regeling verder uitgewerkt en moet er een fondsbeheerder komen. De verwachting is dat de eerste leningen medio 2023 aangevraagd kunnen worden. Het geld voor dit fonds wordt vrijgemaakt uit het stamkapitaal van de provincie, de zogenaamde NUON-gelden. De provincie verdiende miljarden door de verkoop van aandelen van het voormalige nutsbedrijf NUON aan het Zweedse Vattenfall.