De politieke draai rond Lochem 3.0 [analyse]

0
Lochem 3.0 langs de meetlat

LOCHEM – Wat is er tussen 27 maart en 10 april gebeurd in de Lochemse politiek, rond het dossier Lochem 3.0? Zeker is dat er een grote draai is gemaakt door bijna alle fracties, met die van Gemeentebelangen (GB) voorop.

Kritiek
Fors was de kritiek op 27 maart tijdens de rondetafelgesprekken over het onderwerp. De GB-fractie ging zelfs zo ver dat de subsidie van 90.000 euro niet langer naar de stichting Lochem 3.0 moest gaan maar naar de vereniging VVV. Daarmee draaide de partij – de grootste in de raad – het initiatief feitelijk de nek om. Je zag de schouders en de mondhoeken van de aanwezige bestuursleden/ondernemers achter Lochem 3.0 letterlijk naar beneden gaan.

Buitenspel
GB-raadslid Annie Visschers wist het zeker. Lochem 3.0 moest buitenspel worden gezet en de subsidie moest (weer) structureel naar de VVV. Want dat was volgens GB: ‘Een transparante entiteit die zich altijd als een betrouwbare partner heeft getoond.’ Daarmee zei ze niets minder dan dat Lochem 3.0 niet transparant en niet (altijd) betrouwbaar is. Een hard oordeel, maar er zijn inderdaad aanwijzingen dat het oordeel niet geheel verkeerd was.

Competenties
De andere fracties in de raad vielen over GB heen. Zij vinden dat juist de VVV-component onder de vlag van Lochem 3.0 geen reden tot veel zorgen geeft. Het waren de beloften om binnen 2 jaar financieel op eigen benen te staan en om de gemeente eensgezind op te stuwen in de vaart der volkeren, die niet werden waargemaakt. Dat stuitte bij de andere partijen op grote kritiek. D66 en VVD stelden zelfs openlijk vraagtekens bij de competenties en het verbindend vermogen van Lochem 3.0.

Regie
Ook hadden deze fracties kritiek op het gebrek aan regie door het college. De PvdA legde zelfs álle schuld bij het college en kondigde aan tegen het voorstel te stemmen. De raad kwam door de forse kritiek in botsing met wethouder Jan Kottelenberg die onverminderd achter ‘zijn kindje’ Lochem 3.0 bleef staan. Het was zijn laatste raadsvergadering voordat hij burgemeester van Neder-Betuwe werd. Wethouder Bert Groot Wesseldijk (GB) nam het dossier (tijdelijk) over en dat is wellicht niet onbelangrijk voor het vervolg.

De controverse onder raadsfracties was zo groot dat besloten werd geen besluit te nemen en het voorstel terug te geven aan het college. 

Wijzigingen
Kort voor de raadsvergadering van 10 april kwam het zo sterk bekritiseerde raadsvoorstel opnieuw op de raadsagenda terecht. In ongewijzigde vorm maar voorzien van een amendement waar vijf van de zes fracties voor tekenden. Alleen de PvdA hield voet bij stuk en VVD’er Hennie van der Most was eveneens tegen. De wijzigingsvoorstellen lieten feitelijk niets heel van het oorspronkelijke collegevoorstel. Volgens Annie Visschers had de raad het college een onduidelijke opdracht vertrekt en dus hadden de fracties de koppen bij elkaar gestoken. En bovendien: de medewerkers van de VVV moest zekerheid worden geboden. Maar dat was in het eerdere voorstel van GB toch ook al ingebouwd?

Draai
Geen woord meer over de subsidie die rechtstreeks naar de VVV moest gaan. En geen woord meer over gebrek aan competenties en verbindend vermogen. Vanwaar deze draai? Is de fractie van GB teruggefloten door de (eigen) wethouder? Heeft het college alle partijen bewerkt en zo ja, met welke argumenten dan? Liet de raad de oren hangen naar enkele (vermoedelijk geregisseerde) ‘noodkreten’ van ondernemers? Die vragen zullen wel nooit worden beantwoord.

Subsidie
Door het nu genomen besluit gaat er opnieuw 90.000 euro richting Lochem 3.0. Dit ondanks het feit dat de gestelde doelen nog ver weg zijn en de deur naar de westelijke kernen in de gemeente potdicht zit. Goed, die kernen mogen nu zelf subsidie-aanvragen doen. Maar had daarvoor niet een deel van de 90.000 euro moeten worden ingehouden wegens niet het niet leveren door Lochem 3.0? Nu moet er mogelijk nog meer gemeenschapsgeld naar plannen van ondernemersclubs. Met kans op nieuwe mislukkingen.

Botte pech?
Lochem 3.0 moet eerst transparanter worden en een onafhankelijke raad van toezicht optuigen om de subsidie ook daadwerkelijk binnen te slepen. En die 180.000 euro van de afgelopen jaren? Dat die niet transparant zijn besteed is een gevalletje van botte pech?

Personen
En over personen is al helemaal niet gepraat. Nogmaals de kwalificatie van VVD en D66: ‘Mogelijk niet competent en geen verbindend vermogen.’ Het is nogal wat, maar daar stappen de partijen kennelijk even gemakkelijk ook weer overheen. De leidende figuren binnen Lochem 3.0 hebben wel bewezen niet te kunnen verbinden. Dat het vanuit bekende sentimenten lastig zou zijn om Gorssel, Eefde en Epse voor je te winnen is geen verrassing. Maar als je het zo laat escaleren als nu is gebeurd, geeft te denken.

Communicatie
Bij Lochem 3.0 trekken mensen aan de touwtjes die wellicht goed zijn in marketing maar van communicatie lijken ze minder kaas te hebben gegeten. Toch een niet onbelangrijke factor als je een gemeente moet promoten, zou je zeggen. Ze krijgen ruzie met collega-ondernemers. Ze slaan de deur dicht als er kritische vragen worden gesteld en beginnen over ‘last van populisme’ bij tegenwind. Ter eigener verdediging komen ze niet verder dan het optrommelen van hen welgezinde kornuiten voor een inspraakbeurt. Het open vizier ontbreekt ten enenmale.

Bij de start van het project heeft de raad zich laten inpakken met een mooi verhaal. Het gezonde Achterhoekse ‘jao, jao’ bleef achterwege. De gewone Lochemer mag het hart vasthouden en hopen dat politiek en bestuur er nu dan toch eindelijk bovenop gaan zitten om verspilling van geld tegen te gaan.