Pieter Bas ter Maat (CDA): ‘De energie is terug in de partij’

0
Pieter Bas ter Maat (links) tijdens zijn afscheid als raadslid. Hij gaat door als fractievertegenwoordiger (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Pieter Bas ter Maat nam maandag afscheid als raadslid voor het CDA. Hij gaat verder als fractievertegenwoordiger en blijft zo nauw betrokken bij de fractie, die na de verkiezingen niet langer uit drie maar uit twee personen bestaat. De afgelopen twee jaar zweeg Ter Maat over de crisis binnen de partij. Onder meer omdat in de media nu ‘oude koeien uit de sloot’ worden gehaald, wil hij zijn kant van het verhaal wél kwijt.

Volgens sommigen binnen het CDA gaan de interne wrijvingen al lang terug. Pieter Bas te Maat markeert de coalitiebesprekingen van 2018 als breekpunt. “Toen bleek dat VVD en GroenLinks onze wethouderskandidaat – Ingrid de Pagter – niet accepteerden. Ik vond, samen met een aantal anderen binnen de partij, dat dit bespreekbaar moest zijn. Maar de rest van de fractie en het bestuur hielden vast aan De Pagter. Daardoor kwam een einde aan onze langjarige deelname aan de coalitie. Voor mij was dit aanleiding om me terug te trekken”, zo zegt hij.

Betrokken

Hij liet naar eigen zeggen toen al weten dat hij betrokken wilde blijven bij de partij. “Ik voelde een verantwoordelijkheid voor de mensen die op mij stemden en wilde de partij blijven dienen. Het was voor mij dan ook logisch om terug te keren toen begin 2020 een zetel vrijkwam.” Als voormalig lijsttrekker was hij de eerste die hiervoor werd gevraagd. Dat hij de zetel accepteerde kwam als een schok voor fractie en bestuur. Ter Maat werd feitelijk niet geaccepteerd. De overige twee fractieleden zegden het vertrouwen op. Sindsdien waren beide kampen absoluut niet on speaking terms.

Ter Maat vindt desondanks dat hij er niet alleen voor stond. “Ik had de steun van de een deel van de leden en ook inwoners benaderden mij regelmatig om zaken aan te kaarten. Ik koos ervoor om mijn werk te doen en niet te reageren op wat er allemaal werd gezegd en geschreven. Ik wilde niet terugslaan via de media.”

Nieuw bestuur

De crisis bereikte een dieptepunt toen de twee andere fractieleden kort na elkaar vertrokken. Erik Hoentjen nam afstand van het landbouwbeleid van het landelijke CDA en fractievoorzitter Coby Wiltink zei dat een onhoudbare situatie was ontstaan, die ten koste van haar gezondheid dreigde te gaan. Inmiddels was overigens een nieuw bestuur van 7 mensen aan de slag gegaan, na een eerdere mislukte lijmpoging van interim-voorzitter Ilse Bruls.

Over het uiteenvallen van de fractie zegt Ter Maat: “Ik heb niets gedaan of gezegd dat aanleiding gaf tot hun vertrek. Er was geen sprake van een offensief of zo.” Hij spreekt van een oude en een nieuwe cultuur, waarbij hij zichzelf tot dat laatste rekent. “In de oude situatie was het bestuur leidend en volgde de fractie. In de nieuwe cultuur wordt gewerkt met een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De fractie bepaalt de politieke lijnen, en niet het bestuur. “De fractie kiest dus ook de wethouderskandidaat”, zegt hij.

Nieuwe wind

In het CDA is volgens hem een nieuwe wind gaan waaien sinds de nieuwe ploeg er staat. “Het zijn grotendeels nieuwe mensen die niet belast zijn met wat er in het verleden is gebeurd. Het campagneteam bestond voornamelijk uit de mensen die hoog op de kandidatenlijst voor de verkiezingen stonden. Het heerst nu duidelijk een gevoel van ‘samen bouwen aan de toekomst’. Er is sprake van nieuwe energie.”, zo klinkt het.

Het verlies van een zetel tijdens de verkiezingen was enigszins ingecalculeerd. Tijdens de verkiezingsavond was even sprake van twee zetels verlies. Maar een restzetel die de partij toekwam voorkwam dit. “De tijd tussen de vorming van het nieuwe team en de verkiezingen was misschien net te kort om het nieuwe geluid over te brengen naar de kiezer. En ook de verschuiving van landelijke naar lokale partijen speelt een rol. Het slechte nieuws van de afgelopen jaren gaat kennelijk sneller dan goed nieuws”, vermoedt Ter Maat.

Zetel

Dat hij zijn zetel kwijtraakt vindt hij teleurstellend. “Ik ging er echt voor en ik vind het raadswerk echt leuk. En de mensen die mij zijn blijven steunen hebben wellicht gezorgd voor de restzetel voor de partij.” Als fractievertegenwoordiger zal hij regelmatig aanschuiven bij de tafelgesprekken over onderwerpen waarover een mening van de raad wordt gevraagd. Pieter Bas ter Maat vindt behoudt van het karakter van de gemeente belangrijk, waarbij landschap en landbouw een grote rol spelen.

Andere speerpunten zijn het behouden van faciliteiten voor inwoners, zoals sportvoorzieningen en zwembaden. “Ik heb de komende periode weliswaar geen stem, maar ik kan wel meepraten. Op die manier hoop ik een steentje te kunnen bijdragen.

Reactie bestuur CDA

Voorzitter Robert Croll kan zich vinden in de lezing van Pieter Bas ter Maat. Hij zegt: “Ik heb van begin af aan gezegd dat alles draait om eenheid, eenheid, dan een hele tijd niets en dan weer eenheid. Ik wilde de pijn verdelen over beide partijen, zodat niemand zich als winnaar zou kunnen uitroepen”, zo zegt hij. “Ik had een ondankbare rol want bij elke beslissing deed ik het voor een deel van de partij niet goed. Dat is de rol van de voorzitter. Ik ben blij dat we de problemen achter ons kunnen laten.”