Openluchttheater: decibellen omlaag, aantal topbands omhoog

0
Racoon in het Openluchttheater in 2018 (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De geluidsnormen van het openluchttheater worden scherper gesteld, maar omdat al is bewezen dat hieraan kan worden voldaan lijkt dit geen probleem te vormen. Sterker nog: door 2 concerten met maximaal 90 dB(A) te schrappen mogen er 4 in plaats van 2 ‘grote concerten’ per jaar plaatsvinden. De norm is dan 77 dB(A).

Dit staat in de nieuwe zogeheten ‘maatwerkvoorschriften’ voor het theater, dat het Lochemse college van B&W deze week heeft vastgesteld.

De Stichting Openluchttheater Lochem mag al jarenlang 12 activiteiten met versterkte muziek organiseren. Twee daarvan mogen tot 90 dB(A) leiden, gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De rest moet binnen de grens van 77 dB(A) blijven. In de praktijk worden deze waarden niet gehaald, zo bleek uit metingen van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) tijdens 4 evenementen 2018.

Binnen de perken

Zelfs bij een volle bak (2000 mensen) en grote bands met dito geluidsinstallaties, zoals de Edwin Evers Band en Racoon blijft het geluidsniveau in de naastgelegen woonwijk binnen de perken zo blijkt. Vorig jaar werden bij wijze van proef nog twee concerten toegestaan, van The Dutch Eagles en Popmeeting 2.0 met onder meer Livin’ Blues. Ook toen ging het goed.

De afspraak is nu dat de twee activiteiten met maximaal 90 decibel worden geschrapt. In ruil daarvoor mag STOL voortaan elk seizoen vier live-concerten organiseren. De stichting stelt de nieuwe norm als voorwaarde aan de te boeken artiesten. Ook wordt tijdens evenementen voortdurend gecommuniceerd met de geluidstechnici, die meestal in dienst van de artiest zijn.

Bruisend theater

Het idee is dat meer concerten van grote(re) bands goed is voor de exploitatie van het openluchttheater. Het college van B&W vindt verder dat de een florerend en bruisend openluchttheater uitstekend past bij het eigen adagium van ‘Duurzaam, Dichtbij, Doen’. Daarbij zijn de sleutelwoorden ‘wonen, werken, winkelen, wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten.

Een ander argument om in te stemmen met de aangepaste voorschriften is dat de omwonenden er ook op vooruit gaan door de bijgestelde geluidseisen, al zal er in de praktijk dus weinig voor hen veranderen. Een al wat oudere enquête van STOL, uit 2016, wees uit dat de omwonenden over het algemeen positief oordelen over hoe de organisatie de zaken aanpakt en communiceert.

Verkeer

Bij twee grote concerten extra neemt hooguit het aantal verkeersbewegingen toe. Maar via de genoemde enquête gaven buurtbewoners meest aan dat ze daar weinig overlast van ondervinden. STOL zet rond evenementen onder meer verkeersregelaars in en zorgt voor wegwijzers en afzettingen die ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk verkeer in de woonwijk terecht komt.

De aangepaste maatwerkvoorschriften voor het openluchttheater zijn deze week gepubliceerd op overheid.nl en in de Berkelbode. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken.