Ook Lochem plaatst roadblocks, maar ‘fietsvriendelijk’

2
Een voorbeeld van een ('tijdelijke') chicane in de Wildenborchseweg/Vordenseweg. Deze foto is van net na de aanleg. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/VORDEN – De gemeente Lochem gaat in navolging van Bronckhorst ook een drietal chicanes plaatsen op de Vordenseweg. Lochem hoopt de veelgehoorde kritiek weg te nemen door te kiezen voor een fietsvriendelijker variant. Overigens is ook de gemeente Bronckhorst dit van plan.

De roadblocks of chicanes op de Wildenborchseweg – in het verlengde van de Vordenseweg – kwamen deze week weer in het nieuws vanwege een frontale aanrijding tussen twee personenauto’s.

Fietsers
Op Bronckhorster grondgebied staan de betonblokken er al sinds het voorjaar van 2017. De fractie van Gemeentebelangen in Lochem stelde er vragen over en het college van B&W stelde destijds met name vraagtekens bij de veiligheid van fietsers. Die moeten om de betonblokken heen fietsen die pontificaal op de rode fietsstroken zijn geplaatst.

Effectief
In Bronckhorst is de maatregel inmiddels geëvalueerd en effectief bevonden. De snelheid op de weg is inderdaad omlaag gegaan, zo blijkt uit metingen. De maatregel wordt dus definitief maar ook Bronckhorst heeft de kritiek op de fietsveiligheid gehoord. De betonblokken worden vervangen door subtielere chicanes, waarbij de fietsstrook weer vrij komt te liggen. Fietsers en auto’s komen in principe niet meer in elkaars vaarwater.

Informatieavond
Naar aanleiding van het evaluatieverslag van Bronckhorst heeft ook Lochem nu besloten de Vordenseweg van een drietal chicanes te voorzien. De aanleg is gepland voor komend najaar als de weg opnieuw wordt geasfalteerd. Voor die tijd houdt Circulus Berkel, dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, een informatieavond voor omwonenden.

Ongeval
Lochem ziet in het ongeval van afgelopen maandag geen aanleiding om de plannen te herzien of om opnieuw met de gemeente Bronckhorst in overleg te treden. ‘Het ongeval was een frontale botsing tussen twee personenauto´s. Door een inschattingsfout namen beide bestuurders voorrang, volgens de politie. Heel vervelend maar gelukkig raakte niemand gewond hebben wij begrepen’, zo luidt de reactie van de gemeente.

2 REACTIES

  1. En wat gaat de Gemeente doen aan de Dwarsweg/Ploegdijk? Is onderdeel van het landelijke fietsroute netwerk (LF) en loopt dwars door een recreatiepark. Sluipverkeer dat 20 seconden wil winnen maakt van de Dwarsweg een racebaan. Om extra lawaai te veroorzaken zijn aan de randen van de weg ribbels geplaatste. Dat is dan voor de fietsers een seintje om de berm in te duiken. Dat kan niet overal want in de berm staan veelal auto’s geparkeerd. Als 2 auto’s elkaar willen passeren dan moeten ze allebei de berm in. Dubbel lawaai en veel stof. En maar hopen dat er geen fietsers of wandelaars zijn. Minimaal roadblocks en eenrichtingsverkeer instellen en natuurlijk max. 30 km zone maken.

  2. Het is opmerkelijk dat de Gemeente Lochem besluit ook roadblocks de gaan plaatsen op de Vordenseweg, juist omdat er in Zwiep bij het ingaan van een 30KM zone twee zijn weggehaald omdat het tot gevaarlijke situaties lijd.
    Er zijn al drempels geplaatst maar omdat dat niet het beoogde resultaat hebben gaat men nu ook nog maar ééns roadblocks plaatsen.
    Dit soort obstakels lijd alleen maar tot frustratie en agressie zoals al is gebleken door de frontale aanrijding op 13-8 jongstleden.
    Als de weggebruiker zich nu ééns beter aan de wet zou houden, want iedereen heeft haast tegenwoordig en er een beter handhavingsbeleid met onderranden snelheids-controles zou zijn waren deze maatregel niet nodig.

Comments are closed.