Ontwerp van sluitstuk Rondweg prijsgegeven

0
Artist impression van de brug in de rondweg (bron: Provincie Gelderland/BAM Infra)

LOCHEM – Lochem wacht al ‘een poosje’ op het sluitstuk van de rondweg. Sommige inwoners zijn nog steeds sceptisch en het bekende ‘eerst zien en dan geloven’ wordt nog steeds gehoord. Maar woensdag werd het allemaal toch wat tastbaarder. In de Schouwburg presenteerden de Provincie Gelderland en aannemer BAM Infra een groot aantal schetsen en artists impressions. Via een animatie was een virtueel ritje door de toekomstige omgeving ook mogelijk.

Er was veel belangstelling voor de plannen. Natuurlijk van omwonenden, maar zij wisten al meer. Andere belangstellenden zagen hoe de schuine brug over het Twentekanaal eruit gaat zien en hoe het stationsgebied bereikbaar wordt. De inspraak is achter de rug. BAM Infra werkt verder aan het ontwerp en de planning. Volgend voorjaar begint de uitvoering. Uiter half 2025 moet alle klaar zijn.

Streefdatum

“Zelfs met de onzekerheden die er nog zijn en eventuele tegenslagen moet de streefdatum gehaald worden”, zegt projectmanager Max Schurink van de provincie. Hij hoorde in de Schouwburg voornamelijk positieve reacties. “Ik heb vaker zulke projecten gedaan en de voorbereiding loopt hier relatief voorspoedig. Het gaat om niet heel erg veel omwonenden en verreweg de meeste mensen zien wel in dat de huidige situatie op de Goorseweg en rond het station verre van ideaal is. Het kan eigenlijk alleen maar beter worden.”

Schurink meldt verder dat het werk in fasen wordt uitgevoerd. Hij waagt zich niet aan het noemen van een volgorde. “Dat is deels de vrijheid van de aannemer. De fasering moet ook zo gebeuren dat aanwonenden en bedrijven bereikbaar blijven”, zo zegt hij.

Veiliger

Aan de zijde van het station komt een soort park, met een wandelpad langs het kanaal. Door de inrichting moet de weg tussen station en de binnenstad van Lochem meer gevoel van veiligheid gaan geven.

De animatie van het gebied die in de Schouwburg was te zien verschijnt binnenkort op de project-website: www.gelderland.nl/projecten/n346-lochem

Aan de zijde van het station komt een promenade langs het kanaal (bron: Provincie Gelderland/BAM Infra)
Blik op de nieuwe brug vanaf de Lochemse brug (bron: Provincie Gelderland/BAM Infra)