Ondanks corona minder bijstandsuitkeringen in gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: Afbeelding van Peter Stanic via Pixabay)

LOCHEM/GORSSEL – Ondanks corona en de invloed daarvan op de economie is het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Lochem in 2020 gedaald met bijna 6 procent ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Economisch Welzijn op basis van cijfers van het CBS.

Het Centrum voor Economisch Welzijn keek naar het aantal bijstandsuitkeringen per duizend inwoners (gemiddeld per maand) en kwam voor de gemeente Lochem uit op 11,6 uitkeringen. In absolute aantallen komt dit neer op een kleine 390 uitkeringen (berekend door redactie LN op basis van 33.500 inwoners). In 2019 was dit nog 12,3 procent oftewel 415 bijstandsuitkeringen. Een afname van 5,69 procent.

Lockdown

Uit de data van het CBS blijkt dat de daling in de gemeente Lochem al in 2019 is ingezet. Omdat gemeentelijke cijfers wat achterlopen op de landelijke data zijn de laatste maanden van 2020 niet meegenomen. Landelijk blijkt dat het aantal uitkeringen tijdens de eerste lockdown wel wat is toegenomen maar dat daarna ook weer een daling was te zien.

Het Centrum voor Economisch Welzijn schrijft in een toelichting: “Data uit begin 2021 moet aantonen of de 2e lockdown een significant effect gaat hebben op de bijstandsuitkeringen. Met een vaccin in zicht en de grote hoeveelheden overheidssteun lijkt het echter allemaal mee te vallen.”

Herstel

Omdat mensen in loondienst die in de coronacrisis hun baan verliezen meestal eerst in de WW terechtkomen, kan er uiteindelijk sprake zijn van een uitgesteld effect op het aantal bijstandsuitkeringen. Dit valt of staat ook met de snelheid waarmee economisch herstel optreedt. Zelfstandigen komen mogelijk wel rechtstreeks in de bijstand terecht.

Zutphen in top-3

Gelderland tellen de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen het hoogste aantal bijstandsuitkeringen. Zutphen heeft er per duizend inwoners bijvoorbeeld 28,5. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als in Lochem. De uitschieters zijn overigens enorm. Zo zag de gemeente Weert (Limburg) een daling met 86 procent. Het Zeeuwse Sluis noteert een toename van 180 procent.

Bij de buurgemeenten valt op dat Bronckhorst een laag aantal bijstandsuitkeringen telt. Daar ontvangen ruim 7 op de duizend mensen gemeentelijke steun. Dat is het op twee na laagste aantal in de provincie.

x