Omwonenden Clauslaan: ‘Liefst park op plek St. Joseph’

0
Het gebied aan de Prins Clauslaan waarvoor een andere bestemming wordt gezocht. De gebouwen binnen het rode kader zijn al lang gesloopt. (bron: Google Earth)

LOCHEM – De voorkeur van omwonenden van de voormalige St. Josephschool aan de Prins Clauslaan gaat uit naar een parkje met een duidelijke ontmoetingsfunctie. En als het om financiële redenen echt nodig is om daar ook iets te bouwen, gaat de voorkeur uit naar maatschappelijke activiteiten zoals een artsenpraktijk of dagopvang.

De gemeente Lochem hield dinsdagavond (21/5) een bijeenkomst voor omwonenden, waar zo’n 50 mensen op af kwamen. ,,Dat waren allemaal heel betrokken mensen”, aldus buurtbewoner Steven van Campen. Hij was betrokken bij het vooroverleg met de gemeente. ,,Daarbij hebben we vooral gehamerd op de gelijkwaardigheid van de stem van de buurt. En hoewel je op straat wel eens wat anders hoort, is hier geen sprake van een voorgekookt plan. Ik denk dat de aanwezigen dat ook wel zo voelden”, zegt Van Campen.

Mening buurt doet ertoe

Hij vindt dat wethouder Bert Groot Wesseldijk dinsdag heeft bijgedragen aan het idee dat de mening van omwonenden ertoe doet. ,,Hij hield zijn inleiding kort en zakelijk.” Van Campen zegt dat de klankbordgroep erg alert is op de procedure. Hij wijst erop dat de gemeente Lochem een geschiedenis heeft als het gaat om plannen waarbij inspraak slechts voor de bühne was. ,,Er ligt nu inhoudelijk nog niks vast. Het is belangrijk dat de buurt de eigen inbreng aan het eind van de rit herkent in het besluit dat wordt genomen”, zo zegt hij.

Ontmoetingspark

Een parkje werd veruit het meest genoemd nadat de aanwezigen dinsdagavond in groepjes hun ideeën hadden geformuleerd. Van Campen ziet een groen gebied met bankjes voor zich waar buurtbewoners graag zijn en waar ze elkaar ontmoeten en spreken. Ook bewegen voor jong en oud moet er mogelijk zijn. ,,Dit soort plekken zijn er niet in onze gemeente. Onze buurt kan de primeur krijgen en zo als voorbeeld dienen”, zo klinkt het.

Geen commercie

Een gedeeltelijke bebouwing van de vrijkomende grond lijkt haast onontkoombaar om de financiering rond te krijgen. Het staat vast dat de omwonenden geen commerciële activiteiten willen. Een zorgfunctie is een mogelijkheid en verder vielen de woorden buurthuis en kulturhus. Volgens Van Campen zijn dat te zware woorden, hoewel hij zich een bescheiden ontmoetingsplek wel kan voorstellen in een multifunctioneel kader.

De buurtvereniging Enklo heeft momenteel goede afspraken met de naar het naastgelegen schoolgebouw verhuisde St. Joseph over het gebruik van ruimte voor buurtactiviteiten.

Allochtone bewoners

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen dinsdag waren maar weinig allochtone buurtbewoners aanwezig. Volgens Steven van Campen heeft dit deels te maken met de taalbarrière waarmee vooral de eerste generatie kampt. ,,Via hun buren blijven ze echter wel betrokken en ook de Stichting Welzijn Lochem onderhoudt contacten met deze bewoners.”

Parkeerproblemen

De buurt stelde ook parkeerproblemen aan de orde. Vooral bij het aan- en uitgaan van de school is er bijna geen parkeerplek meer te vinden en staan auto’s ook vaak op plaatsen waar ze eigenlijk niet horen. De gemeente kreeg het nadrukkelijke verzoek om deze problemen samen met de toekomstige herinvulling van het schoolterrein aan te pakken.

Overgangsfase

Tenslotte werd gesproken over de tijd tussen de nu nagenoeg afgeronde sloop en de start van de realisatie van het nog te kiezen plan. De gemeente wil er gras inzaaien. De buurt vroeg om een iets vrolijker aanzicht door middel van bijvoorbeeld veldbloemen. Daarmee is ook de bij de gemeente tot speerpunt gebombardeerde biodiversiteit gediend.

Dat laatste is nog niet helemaal geland bij de gemeente zo blijkt uit de beantwoording van vragen van LochemsNieuws. Hierin is nog steeds sprake van het ‘inzaaien met gras’ nadat het sloopbedrijf de zaak heeft opgeleverd.

Reactie gemeente

De gemeente is positief over het verloop van de buurtbijeenkomst. ,,De betrokkenheid van bewoners was groot en de sfeer was goed. Bewoners gaven aan hoe zijn aankijken tegen hun buurt. Ook kwamen zij met ideeën voor een nieuwe invulling”, aldus een woordvoerder.

Inzicht

De gemeente zegt een eerste inzicht te hebben door de ingebrachte ideeën. Wat werd opgepikt komt overeen met wat hierboven is beschreven ,,Met deze ideeën gaan we als gemeente eerst in gesprek met plannenmakers, over wat zij hierin kunnen betekenen. We gaan na hoe we de buurt hierbij kunnen betrekken.”

Procedure

Nog voor de zomer vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de buurt. In september worden de ideeën van de buurt en de plannen van gemeentelijke projectgroep bij elkaar gebracht. Dan volgt in oktober een een tweede buurtbijeenkomst om de voorstellen te bespreken.

Eind dit jaar worden de ideeën via een aanbiedingsboek gepresenteerd aan geïnteresseerde partijen en investeerders. De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2020 een besluit waarna aanbesteding en uitvoering kunnen beginnen.