B&W: ‘Zonnepark geen bedreiging voor afscherming stortplaats’

0
Voor de sokkels van de zonnepanelen worden niet al te diepe gaten gevuld met beton (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De aanleg van een groot zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede vormt geen bedreiging voor de afscherming van wat daar in de grond zit. Door de toegepaste methode bestaat geen gevaar dat de afdichting wordt lek geprikt. Dat schrijft het Lochemse college van B&W op schriftelijke vragen van de VVD.

De VVD stelde vragen naar aanleiding van eerdere berichtgeving dat de bouw van het Zonnepark Armhoede is gestart. Dat was begin september. Verder kregen de liberalen via een inwonersbijeenkomst in juli de indruk dat de gemeente betrokken is bij de handhaving van de regels en toezicht op de bouw.

Toezicht

Dit is volgens het college onjuist. De provincie Gelderland verleende de vergunning. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwactiviteiten en de Omgevingsdienst Achterhoek voor het milieutoezicht. Gecontroleerd wordt of de werkzaamheden conform de plannen worden uitgevoerd. De gemeente heeft geen handhavende taak. De provincie is eeuwigdurend verantwoordelijk voor de nazorg van gesloten vuilstortinrichtingen.

Verleden

De VVD legde de link met een eerder onderzoek door Lochem Energie naar de mogelijkheid om een zonnepark te realiseren op de stortplaats. Dat was in 2011/2012. Dat zou niet onder meer niet haalbaar zijn gebleken vanwege het risico van perforatie van het afdichtende folie dat er in de grond zit. De vraag van de VVD was of dit gevaar nu niet bestaat.

Geen gevaar

Volgens B&W is dit niet het geval. Het gevaar van het vrijkomen van afval of gas zou niet spelen. Eigenaar TPSolar van het nieuwe zonnepark heeft ervaring met bouwen op een oude stortplaats (bij Dordrecht) en kon tijdens de procedure aantonen dat er geen gevaar bestaat tijdens het graven van gaten voor de betonnen sokkels voor de panelen.

Het college stelt overigens dat Lochem Energie destijds niet afhaakte vanwege het risico op beschadiging van de beschermlaag maar door de hoge kosten van aansluiting op het netwerk. Lochem Energie heeft nooit een vergunning aangevraagd.

Ontheffing

De provincie heeft TPSolar ontheffing verleend voor het bouwen op de gesloten vuilstort. Tijdens een onderzoek dat hieraan voorafging, zijn op meerdere plekken op de Armhoede proeven gehouden om de juiste constructie en fundatiekeuze te bepalen. TPSolar moet onder meer voldoen aan de eis dat de beschermende voorzieningen niet mogen worden aangetast. Ook moet er een evaluatieverslag van de werkzaamheden komen.

Metingen

Op en rond de voormalige stortplaats zijn diverse voorzieningen getroffen zoals een
peilbuizenmeetnet waarmee de staat van de beschermende maatregelen
gemonitord wordt. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verricht metingen en houdt visuele inspecties.

Lokale bedrijven

De schriftelijke vragen van de VVD gingen ook in op de beloofde uitvoering door lokale partijen en aannemers. Wie een kijkje neemt op de bouwplaats kan al aan de kentekens van de daar geparkeerde auto’s zien dat er vooral Duitsers en Tsjechen actief zijn. Voor de bouw zelf zijn in Nederland geen aannemers te vinden die voldoende kennis hebben van dit soort gespecialiseerde projecten, zo hoorde het college van TPSolar. Bovendien zouden lokale aannemers onvoldoende capaciteit hebben voor zo’n grote klus.

Dan volgt een lijstje met lokale en regionale bedrijven die een rol spelen bij het project:

– Sturris, Laren: grondwerk, straatwerk en machineverhuur, Groenonderhoud
(voorbereiding);
– Witkamp, Laren: catering (dagelijks);
– Fleerkate, Lochem: Schaapsherder;
– Koeslag Montage, Laren; Hekwerken;
– Dyckerhof Basal, Deventer: Beton;
– Van Waardenburg, Lochem: Schoonmaak bouwketen en toiletruimte;
– Dijkerman-Lammers, Lochem: Elektrotechniek algemeen, Loodgieter;
– Kenter, Duiven: Middenspanning.

Aanbesteding

TPSolar heeft voor het beheer en onderhoud een raamovereenkomst met een
Duits bedrijf. Dat bedrijf selecteert lokale partijen voor groenonderhoud,
technisch onderhoud en incidentele werkzaamheden. Eind dit jaar moet de
aanbesteding daarvan rond zijn.