Neo-alginaat gewonnen uit afvalwater Friesland-Campina

0

LOCHEM/ZUTPHEN – Het Waterschap Rijn en IJssel gaat NEO-alginaat winnen uit afval water van de zuivelfabrieken van FrieslandCampina in Lochem en Borculo. Er wordt flink geïnvesteerd in een fabriek bij de rioolwaterzuivering in Zutphen. Het gaat om een wereldprimeur.

Bierviltje_aantrekkelijker.inddToepassing
NEO-alginaat is een biologisch product dat kan worden gewonnen uit slibkorrels in afvalwater. Die korrels worden gevormd bij een zuiveringsproces dat  Nereda wordt genoemd. NEO staat voor NEreda Opgewekt. NEO-alginaat kan water vasthouden maar ook afstoten. Dat maakt het tot een waardevolle grondstof met diverse toepassingsmogelijkheden in de land- en tuinbouw en de papier- en betonindustrie. Karton en papier kan er waterafstotend mee worden gemaakt. De uitspoeling van meststoffen in de landbouw kan worden verminderd. Beton wordt er harder van en gaat langer mee.

Zuivelfabrieken
Op de website van het Waterschap Rijn en IJssel is te lezen dat het water van de zuivelfabrieken in Lochem en Borculo met persleidingen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen wordt getransporteerd. Daar wordt het NEO-alginaat eruit gewonnen. Met de opbrengsten hoopt het waterschap de kosten van de waterzuivering te drukken en een bijdrage te leveren aan de zogeheten circulaire economie. Uitgangspunt daarbij is dat alle afval uit een proces wordt hergebruikt.

Investering
Het waterschap heeft 11 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van een fabriek in Zutphen. Overigens gaat het Waterschap Vallei en Veluwe ook zo’n fabriek bouwen in Apeldoorn. Het gaat voorlopig om een proef. Het waterschap doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Waterschap Vallei en Veluwe al enkele jaren intensief onderzoek naar de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat. De Provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken subsidiëren het project.

De bouw van de fabriek in Zutphen gebeurt in fasen. Vermoedelijk kan nog in de eerste helft van 2017 worden gestart.