Na druk uit Den Haag: Lochem voert taaltoets vluchtelingen in

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

(dit bericht is afkomstig van onze mediapartner LokaalGelderland.nl)
LOCHEM –
De gemeente Lochem gaat de officiële taaltoets voor vluchtelingen invoeren. Op dit moment wordt de taalvaardigheid van vluchtelingen nog op een andere manier beoordeeld, tot ergernis van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD). Van Ark had onlangs kritiek op de wijze waarop sommige gemeenten omgingen met uitkeringen.

De taaltoets is belangrijk bij de beoordeling of een vluchteling wel of niet een uitkering krijgt. Als iemand, vluchteling of niet, een uitkering aanvraagt, moet hij/zij voldoen aan het zogenaamde ‘groep 8-niveau’. Wie dit niveau niet haalt moet meewerken aan het verbeteren ervan. Bij weigering moet de gemeente de uitkering korten.

Regeerakkoord

De zogenaamde taaleis is een onderdeel uit het regeerakkoord. De staatssecretaris liet onlangs weten hard op te willen treden tegen gemeenten die de taaleis niet als voorwaarde hanteren.

De gemeente Lochem deed dit tot nu toe niet, maar gaat hier nu verandering in aanbrengen. ,,De consulent Werk beoordeelt de taalvaardigheid, wij houden op dit moment nog niet de officiële taaltoets. Nu deze taken per 1 januari van dit jaar bij ‘t Baken zijn komen te liggen gaan wij dit overigens wel doen”, zo laat een gemeentewoordvoerder weten. ‘t Baken is het Lochemse loket voor alles wat met werk, inkomen en zorg heeft te maken. Het kwam in plaats van het op 1 januari gestopte Het Plein in Zutphen.

Geen weigeraars

De gemeente zegt nauwelijks vluchtelingen te zien die weigeren hun taalniveau te verbeteren. ,,In de zeldzame gevallen dat dit wel zo is, lukt het ons tot nu toe om de inwoner zelf te laten ontdekken dat het beheersen van de Nederlandse taal van groot belang is. Dus nee, wij hebben nog niet bij iemand de uitkering te hoeven verlagen omdat hij of zij niet de inzet had om de taal te willen leren.”

Wanneer de officiële taaltoets in Lochem wordt ingevoerd is nog niet bekend. Maar, de gemeente Lochem sluit zich dus aan bij het standpunt van de staatssecretaris, zo wordt gezegd.