Vragen en antwoorden over pilot waterstofgas Lochem-Oost

0
De zogeheten invloedinstallatie voor waterstof die op bedrijventerrein Stijgoord wordt aangelegd (bron: Alliander)

LOCHEM – In en om de Nieuweweg in Lochem wordt gewerkt aan de voorbereiding van een pilot waarbij 10 grote woningen worden verwarmd met waterstofgas. Het gaat om deels monumentale woningen waar energiebesparende maatregelen niet altijd makkelijk zijn te realiseren. Het project was aanleiding voor een aantal vragen aan Alliander, dat de pilot coördineert. Hieronder zijn ze voorzien van de antwoorden. 

– Er is in de communicatie tot nu steeds sprake van dat het waterstofgas via het bestaande gasnetwerk wordt getransporteerd. Er wordt nu desondanks flink gegraven rond de villa’s die bij de pilot zijn betrokken. Wat maakt deze werkzaamheden noodzakelijk?

Antwoord: Helaas is het niet gelukt om een aaneengesloten cluster van woningen te vinden met bewoners die willen deelnemen aan de pilot. Daardoor liggen aan de Nieuweweg zowel huizen die aardgas blijven ontvangen als huizen die waterstof gaan krijgen. Om beide te voorzien is het nodig om twee leidingnetten te hebben in de Nieuweweg. Om wel aan te tonen dat de bestaande leiding gebruikt kan worden zal de nieuwe leiding ingezet worden voor aardgas (voor diegene die niet meedoen aan de pilot) en de bestaande leiding voor waterstof.

Stijgoord

Er is een leiding onder de rivier de Berkel geboord. Het ontvangstation voor waterstof komt op het bedrijventerrein Stijgoord te staan. Waarom is transport over relatief grote afstand van de aan te sluiten woningen nodig? En hoe groot (of klein) wordt zo’n installatie?

Antwoord: Op de bijgaande artist impression is de invloedinstallatie te zien. De huidige locatie is het meest geschikt en veel dichter bij de Nieuweweg hebben we geen alternatief gevonden. In de toekomst verwachten we waterstoflevering vanaf het leidingnet van de Gasunie te kunnen doen en dan is de benodigde ruimte weer fors kleiner. Die is dan weer gelijk aan wat we nu ook nodig hebben voor aardgas.

Blijven de betrokken panden ook aangesloten op het aardgasnet, bijvoorbeeld om te koken?

Antwoord: Deelnemers die aangesloten worden op het waterstofnet zullen alleen waterstof ontvangen en niet meer langer aardgas. Koken zal dan elektrisch gebeuren.

De deelnemende eigenaren worden naar verluid verplicht om energiebesparende en isolerende maatregelen te nemen. Waaruit bestaan deze maatregelen en waarom zijn ze juist nu nodig? De woningen werden tot nu toe op aardgas verwarmd en als je wil aantonen dat waterstofgas een goede vervanger kan zijn, waarom dan niet kiezen voor gelijke omstandigheden?

Antwoord: Vooral vanuit LochemEnergie maar ook vanuit Alliander proberen we mensen te motiveren om te besparen op hun gasverbruik. Met de huidige gasprijzen is het ook voor deze monumentale panden die zijn aangesloten op het aardgasnet voordelig om isolerende maatregelen te nemen. Dat is voor waterstof niet anders.

Moe(s)ten de eigenaren de kosten voor isolatie e.d. voor eigen rekening nemen?

Antwoord: Dit project krijgt REACT-EU subsidie, hier is ook een post voor besparende maatregelen in de woningen opgenomen.

– Wat is het doel van de pilot en hoe lang loopt deze? 

Antwoord: Aantonen dat het bestaande aardgasnetwerk ingezet kan worden om waterstof mee te vervoeren zonder grote aanpassingen in het netwerk. De pilot loopt minimaal 3 jaar.

– Veel mensen denken dat in Lochem een soort test gaat plaatvinden. Klopt dat de veiligheid eerder al is getest in een modelwoning?

Antwoord: Er is inderdaad een demo woning gebouwd in Apeldoorn om de gehele keten, van invloedistallatie naar waterstofketel, te demonstreren en te testen. Het testen van de diverse componenten is eerder al uitgevoerd in de laboratoria van diverse bedrijven in Nederland en daarbuiten.