Mogelijk cruiseschip in Twentekanaal voor opvang vluchtelingen

0
Twentekanaal bij Lochem (foto: LochemsNieuw/2022)

LOCHEM – Lochem gaat zich inspannen om een riviercruiseschip te huren die in het Twentekanaal komt te liggen voor noodopvang van vluchtelingen. Daarbij zal het, gegeven de actuele omstandigheden, vooral gaan om Oekraïners. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zei maandagavond echter dat hij liever geen onderscheid maakt op herkomst van vluchtelingen. Lochem sorteert voor op de landelijke crisismaatregel waarbij alle veiligheidsregio’s de opdracht om tot 2000 mensen op te nemen. Landelijk gaat het om 50.000 mensen.

De opdracht gaat rechtstreeks naar gemeenten, zonder tussenkomst van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De burgemeester streeft ernaar om de zaak binnen 2 weken te beklinken. Hij geeft toe dat dit nog heel ingewikkeld wordt. Er moet overleg plaatsvinden met onder meer Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Twente en lokale bedrijven die gebruik maken van de havenfaciliteiten.

Honderden

Het gaat mogelijk om honderden noodplekken, afhankelijk van de grootte en beschikbaarheid van een schip. Dat moet uiteraard onder de bruggen in het kanaal passen. Na de eerste slag ontstaan nog vele vervolgvragen. Zoals: waar moeten de kinderen van vluchtelingen onderwijs krijgen? En welke bijstand moet worden verleend?

Na de bekendmaking van het voornemen kwamen er vragen van raadsfracties. Het lijkt erop dat ook in deze gemeenten particulieren bereid zijn om thuis vluchtelingen op te vangen. Van ‘t Erve noemt de gastvrijheid uniek maar gaf aan dat de gemeente graag zicht wil houden op over hoeveel adressen het mensen het gaat. Dit ook om eventueel ondersteuning te geven. “Bedenk goed wat de consequenties zijn. Doe het met een warm hart en een koel hoofd.”

Ondersteuning

Hoe de ondersteuning er eventueel moet of kan uitzien weet momenteel niemand. “Iedereen moet het wiel wat dit betreft opnieuw uitvinden”, zo klonk het. Duidelijk is dat de opvang van mensen die lijden onder stress of trauma’s de nodige voeten in de aarde kan hebben.

Het college weet zich gesteund door een raadsbrede motie waarin steun wordt betuigd aan steun voor de bevolking van Oekraïne. De motie houdt in dat 1 euro per inwoner wordt gedoneerd aan Giro 555. Dat komt neer op ruim 34.000 euro. Ook spreekt de raad zich uit voor een uiterste inspanning om als gemeente, in samenwerking met de Veiligheidsregio, opvang te bieden aan vluchtelingen.

De gemeente Lochem verzamelt alle beschikbare informatie op www.lochem.nl/oekraïne