Milieustraat Harfsen op terrein garage Slettenhaar

0
Kaart met de nieuwe locatie van de milieustraat in Harfsen (bron: gemeente Lochem)

HARFSEN/LOCHEM – De milieustraat in Harfsen verdwijnt van het dorpsplein en wordt in uitgebreidere vorm opnieuw ingericht op het terrein van garage Henk Slettenhaar, met Firezone-tankstation, aan de Lochemseweg. Hierover hebben de gemeente Lochem en de Dorpsraad Harfsen overeenstemming bereikt

Dorpsplein
De huidige milieustraat staat midden op het gerenoveerde dorpsplein in het dorp en dat is niet handig als daar evenementen worden gehouden. De voorziening moet bovendien worden uitgebreid met een ondergrondse restafvalcontainer en een container voor luiers.

Alternatief
De Dorpsraad ging zelf op zoek naar een alternatief en kwam uit op het terrein van het garagebedrijf. De gemeente gaat hiermee akkoord en vestigt er een opstalrecht. Dit is nodig omdat het om particulier terrein gaat. De gemeente betaalt de notariskosten á raison van 1500 euro. Daarnaast betaalt de gemeente jaarlijks zo’n 100 euro aan precariorecht.

Inzameling
De inzameling van restafval aan huis gaat na Pasen veranderen. De vuilniswagen komt dan nog maar eens per 4 weken langs, in plaats van eens in de 2 weken. Om mensen de gelegenheid te bieden om tussentijds van hun afval af te komen en om beter te scheiden worden de milieuparkjes in de gemeente uitgebreid. Ook komen er op meer plaatsen zulke voorzieningen.

Doel
Lochem wil de hoeveelheid restafval terugdringen tot 75 kilo per inwoner per jaar in 2020. Het aanbieden van meer mogelijkheden om afval te scheiden moet hieraan een bijdrage leveren.

Na publicatie van dit besluit op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Berkelbode kan gedurende 6 weken bezwaar worden aangetekend.