Meer geld voor promotie inwonersinitiatieven Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem stelt meer geld beschikbaar voor inwonersinitiatieven. Daarmee kunnen initiatiefnemers bewoners betrekken bij hen idee en werken aan bekendheid en draagvlak. Dat kan de kans op uitvoering van een plan vergroten. Het extra bedrag is  geen bijdrage voor uitvoering van het betrokken idee.

Aanleiding zijn vragen om hulp bij het creëren van draagvlak die regelmatig bij de gemeente binnenkomen. Deze vragen komen van inwoners of dorpsraden die iets voor elkaar willen krijgen in het buurt, wijk of kern. De vraag is dan bijvoorbeed: ‘Hoe krijg ik mijn initiatief onder de aandacht van inwoners en politieke partijen?’

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het budget is het belangrijk dat:
– Het initiatief aansluit bij de plannen van het college. Denk aan energie duurzaam opwekken, zorgen voor een prettig leefklimaat of bevorderen dat mensen meedoen in de samenleving.
– De aanvrager in een plan beschrijft hoe de bijdrage van de gemeente de dialoog kan
ondersteunen.

De bijdrage uit het budget van ‘Dichtbij’ is bedoeld om de dialoog te ondersteunen en niet als bijdrage aan het initiatief zelf. In het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ introduceerde het college een werkbudget ‘Dichtbij’.

Ideeënmakelaars
Voor inwoners met een idee of initiatief zijn de ideeënmakelaars van de gemeente Lochem de eerste contactpersoon. Ze zijn te bereiken via (0573) 289222, via hun Facebookpagina
https://www.facebook.com/ideevoorlochem en via idee@lochem.nl.