Medische Hulpmiddelenbank Lochem zoekt nieuw onderkomen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De Medische Hulpmiddelenbank Lochem is dringend op zoek naar een nieuw onderkomen. Tot nu toe sponsorde woonzorgcentrum Gudula een ruimte maar deze is per 1 april niet langer beschikbaar. De vrijwilligersorganisatie zoekt een nieuwe sponsor die een ruimte in of nabij het centrum van Lochem beschikbaar heeft.

De Medische Hulpmiddelenbank richt zich op menen met een smalle beurs die zich de bedragen die door andere zorgorganisaties in rekening worden gebracht niet kunnen permitteren. De hulpmiddelen, variërend van rolstoelen en rollators tot speciale bedden en douchestoelen worden gratis beschikbaar gesteld. Inkomsten zijn er daarom niet of nauwelijks. Huur kan daarom niet worden opgebracht.

Hometeam

De voorziening bestaat in mei 5 jaar en was in 2016 een initiatief van het Hometeam Lochem. Dit is een overlegorgaan van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, jeugdarts, zorg- en welzijnsinstellingen. Geconstateerd werd dat sommige inwoners problemen hadden met de kosten van hulpmiddelen. Bij het Kruiswerk moet lidmaatschapsgeld worden betaald en vaak wordt het eigen risico van de zorgverzekering aangesproken. Bovendien geldt vaak een maximale leentermijn van 6 maanden.

Geen inkomsten

Het Hometeam ontdekte dat anderzijds veel hulpmiddelen ongebruikt stonden te verpieteren bij zorginstellingen. Met een startsubsidie van de gemeente Lochem kwam de hulpmiddelenbank tot stand. Inkomsten zijn er sindsdien nauwelijks. Men moet het hebben van een enkele gift. Onkosten zijn er in de vorm van eventuele reparaties van de hulpmiddelen, zoals banden van rolstoelen.

Er zijn momenteel 3 vrijwilligers actief en een vierde staat klaar om aan te halen. Hanneke Carmiggelt coördineert de werkzaamheden en maakt de afspraken met cliënten. “We zoeken een ruimte van minimaal 35 vierkante meter en liefst in of nabij het centrum van Lochem. Verder moet het natuurlijk toegankelijk zijn voor minder validen”, zo duidt ze de wensen.

Tijd dringt

De mensen die bij de Medische Hulpmiddelenbank terecht komen worden meest verwezen door huisartsen, Buurtzorg, thuiszorg en fysiotherapeuten. Van een inkomenstoets is geen sprake, al was het maar omdat dit niet is toegestaan, dus het gaat op goed vertrouwen. Wie iets meer te besteden heeft wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Ook bijdragen van anderen zijn uiteraard zeer welkom.

De tijd dringt want op 1 april moet de ruimte in Gudula ontruimd zijn. Het gaat daar om een kamer die weer geschikt wordt gemaakt voor bewoning.

Contact

Wie een ruimte kan aanbieden kan bellen met 06 – 11 071 940 mailen naar hometeamlochem@gmail.com.

Donaties voor de Medische Hulpmiddelenbank Lochem zijn welkom via IBAN NL40 RABO 0309 1865 44 onder vermelding van MHB.