Lochemse Hockey Club viert jubileum ‘met hindernissen’

0
Vlnr: Selma Lotterman, Bas van Bolhuis en Tom van der Laan van LHC (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Lochemse Hockey Club (LHC) bestaat 85 jaar. Dat was overigens vorig jaar al het geval. De geplande activiteiten rondom dit heuglijke feit zouden zich uitstrekken over een jaar maar door de corona-crisis wordt dit de langste jubileumviering ooit. Tot ver in 2021 wordt nog regelmatig stilgestaan bij het lustrum.

De geschiedenis van de club gaat feitelijk terug tot 1932. Toen richtte een 22-jarige student aaan de Tropische Landbouw Hogeschool in Deventer, met de welluidende naam Jean Monod de Froideville de hockeyclub op. Hij was via de liefde in Lochem terechtgekomen. Formeel geldt 1934 als jaar van oprichting. Toen werd LHC lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHC) en werd voor het eerst in competitieverband gespeeld. Met een zeer overzichtelijk ledental: 20 jongens en 15 meisjes.

We spreken met voorzitter Tom van der Laan, Selma Lotterman van de evenementencommissie en Bas van Bolhuis. De laatste is al 35 jaar lid van LHC en vormt met twee anderen een commissie die de contacten met (oud-)leden onderhoudt. Een aantal activiteiten in het kader van het jubileum konden gewoon doorgaan, voordat corona roet in het eten gooide, maar veel andere moesten worden gecanceld.

Activiteiten

“Samen met het jongerenwerk hielden we een evenementen in het kader van halloween. En ook de sinterklaasviering die in het teken van 85 jaar LHC stond kon gewoon doorgaan”, zegt Selma Lotterman. Maar het paasfeest en een filmavond voor 10- tot 12-jarigen moesten al worden afgelast.

Op de vraag of het lastig is om geplande activiteiten later alsnog weer op te pakken zegt ze “Je moet spullen die we nodig hebben voor de activiteiten opnieuw inhuren en ook de vrijwilligers die je nodig hebt opnieuw benaderen.”

85 staat centraal

Tijdens alle activiteiten stond en staat het getal ’85’ centraal. Zo kregen de jongste leden tijdens de sinterklaasviering van afgelopen jaar een zweetbandje met dat getal erop cadeau.

Bas van Bolhuis kreeg het hockey met de paplepel ingegoten. Zijn vader Eppo van Bolhuis was trainer en prominent (ere-)lid van de club. “In het weekend waren we hier vaak hele dagen met het hele gezin aanwezig”, zo herinnert hij zich. Al bij het 80-jarig jubileum raakte hij betrokken bij een lustrumcommissie. Centraal stond toen de Sterrendag, die al jaarlijks op de agenda stond. Dat begon als een wedstrijd tussen een herenteam met oud-spelers en het actuele eerste team van de club.

Sterrentoernooi

De Sterrendag werd uitgebouwd tot Sterrentoernooi met zo’n 10 tot 12 teams. De editie van dit jaar wordt doorgeschoven naar juni 2021. Hetzelfde geldt voor een groot jubileumfeest dat moet wachten tot volgend jaar. Hierdoor strekken de jubileumactiviteiten zich dus uit over twee jaar.

Tijdens dat feest wordt een zoon van de oprichter Monod De Froideville als gast ontvangen. Hij heeft zelfs een bokaal beschikbaar gesteld.

Echte familieclub

Voorzitter Tom van der Laan vertelt dat de club veel vrijheid laat aan leden en ouders om activiteiten te organiseren. “Dat wordt niet meer allemaal centraal georganiseerd door commissies. Als ouders van een jeugdteam bijvoorbeeld graag een barbecue willen houden, dan kunnen ze dat zelf organiseren. Het bestuur ondersteunt dat soort initiatieven en stelt de faciliteiten beschikbaar.”

Hij vervolgt: “We zijn een echte familieclub en erg gastvrij. We zoeken graag de verbinding. Dit proberen we ook uit te stralen bij de activiteiten en wanneer je op de club bent. Daarom hebben we ook de lustrumdag gepland op een zaterdag, de dag waarop hier altijd veel wordt getraind en gespeeld en er veel reuring is op en langs de velden.”

Tijdens deze open dagen zijn ook lokale ondernemers, waarvan er al veel sponsor zijn, welkom. Ze kunnen zich dan presenteren via een standje of hun naam laten zien via banner of beachflag.

Studenten

LHC ziet van oudsher relatief veel jongeren vertrekken als ze gaan studeren. De indruk is dat ze vroeger langer hun wedstrijden bleven spelen in het weekend, al was het maar om de teamkameraden weer te ontmoeten. “Hoe lang iemand blijft hangen had en heeft veel te maken met de energie die de coach erin steekt. Maar het feit dat je de OV-jaarkaart tegenwoordig niet meer in het weekend mag gebruiken helpt niet mee”, zo constateert de voorzitter.

De club had 6 jaar geleden 600 leden. Twee jaar later waren dat er nog 520 en op dit moment 490. De teruggang heeft te maken demografische ontwikkelingen en met de keuzemogelijkheden die kinderen en jongeren hebben. Opvallend is dat de verhouding van jongens en meisjes landelijk op respectievelijk 45 en 55 procent ligt en dat dit in Lochem 30-70 is.

Corona

De coronacrisis noopte ook LHC tot veel creativiteit. Vanaf half maart zijn de richtlijnen van de hockeybond gevolgd. Dat hield in eerste instantie in de het complex op slot ging. Pas sinds de meivakantie mag er weer worden getraind en gespeeld door de jeugd en ook de trainingen voor de andere teams is sinds 1 juni weer op gang gekomen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan.

Tom van der Laan zegt: “Als bestuur zijn we tweewekelijks telefonisch gaan vergaderen. Onze eerste zorg was om te blijven communiceren met leden en trainers. Die laatsten zijn ZZP’ers en die konden we gelukkig doorbetalen omdat ook de contributie-inning gewoon door ging. Gelukkig zijn er een club zonder grote financiële problemen of schulden.”

Communicatie

Overigens heeft de Stichting Welzijn Lochem (SWL) de club ondersteunt bij het zoeken naar mogelijkheden tot financiële steun via allerlei regelingen die er in verband met de huidige crisis in het leven zijn geroepen.

Bij de communicatie kwam de recente start van de digitale nieuwsbrief goed van pas. De titel is ‘De Kreet’. Zo heette ook het aloude cluborgaan dat ooit van de stencilmachine rolde. Nu wordt het per e-mail verspreid.

De voorzitter hoopt vurig dat de competities in september weer van start kunnen. Hij stelt vast dat het aantal opzeggingen in de afgelopen maanden heel erg meevalt. Maar tegelijkertijd zijn de aanmeldingen, die je juist in deze tijd van het jaar zou verwachten, nagenoeg uitgebleven. Tom van der Laan roept iedereen die belangstelling heeft voor de sport dan ook op om snel een kijkje te komen nemen. Er is altijd ruimte voor een gratis proefperiode. Aanmelden kan via welkom@lochemsehockeyclub.nl