Landschapsvereniging VALA viert tienjarig bestaan

0
Deelnemers aan een praktijkcursus akkerbeheer in Geesteren (foto: Jan Stronks / VALA)

REGIO – De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) werd op 20 januari 2012 opgericht en bestaat dus 10 jaar.  De agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek besloten destijds een verdergaande samenwerking op te zetten. Het doel was om het Achterhoekse landschap mooi te houden of nog mooier te maken vanuit een agrarische invalshoek.

‘”In tien jaar tijd is er een professionele organisatie opgebouwd, die het vertrouwen heeft dat we op een goede manier omgaan met ons landschap, die budget krijgt om dit landschap te onderhouden, die wegen zoekt om veranderingen te faciliteren en die draagvlak heeft van grondeigenaren en inwoners van ons gebied”, zegt Dick Looman, voorzitter van VALA.

“‘Onze organisatie is klaar om de komende jaren datgene aan te pakken wat van ons verwacht wordt. Of dit nu de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) is, de kansen of bedreigingen rondom Natura 2000-gebieden of de invoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.’

 Activiteitenprogramma

Wie jarig is, trakteert. Om het jubileum luister bij te zetten, presenteert VALA een activiteitenprogramma voor leden en ieder ander met interesse in het landelijk gebied. “Het jaarprogramma bevat een ruim aanbod aan praktische activiteiten op het gebied van agrarische natuur- en landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw. Ook niet-leden kunnen deelnemen, bijvoorbeeld aan ‘Loeren bij onze boeren’. Ook kunnen ze Op tournee met wandel- en fietstochten die zijn georganiseerd door de agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. Daarnaast zijn er enkele discussiemiddagen gepland voor genodigden over hakhoutbeheer en zaaigoed”, vertelt Paul ter Haar, directeur VALA, enthousiast. De activiteiten zijn gebundeld in een brochure. Deze is te vinden op:
www.de-vala.nl/vala-activiteitenprogramma-2022/.

Fotowedstrijd

Ook geeft de organisatie het startschot voor een fotowedstrijd. De wedstrijd gaat in januari van start en loopt tot december 2022. Per seizoen kunnen foto’s ingestuurd worden die passen bij het werk van de VALA. Het gaat om de volgende thema’s:

  • Agrarisch cultuurlandschap
  • Flora en fauna in het agrarisch cultuurlandschap
  • Werkzaamheden agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer

Meer informatie over prijzen, aanleveren foto’s en spelregels via:
www.de-vala.nl/fotowedstrijd/.