Lochems agrarisch bedrijf in top-25 meest vervuilende

1

LOCHEM/GORSSEL – Een agrarisch bedrijf in de gemeente Lochem staat in de top-25 van bedrijven met de hoogste stikstofuitstoot. Het onderzoeksjournalistieke platform Investico stelt in een artikel in diverse dagbladen van woensdag dat het hele stikstofprobleem opgelost zou zijn als deze bedrijven, in of bij natuurgebieden, er niet waren. Dan konden woning- en wegenbouw weer verder.

Het bedrijf in de gemeente Lochem stoot 4800 kilo stikstof uit en staat daarmee op plek 14 in de top-25. Om welk bedrijf het gaat en waar in de gemeente het precies staat is niet bekend gemaakt. Ook is onbekend in welke tak van sport dit bedrijf werkzaam is.

Opmerkelijk

Bij de voorbeelden die de onderzoekers aanhalen komen opmerkelijke zaken naar voren. Zo zou een enkel kalkoenenbedrijf op de Veluwe in z’n eentje meer stikstof uitstoten dan alle Nederlandse automobilisten met elkaar besparen door 100 kilometer per uur te rijden op snelwegen.

Zowel het Kabinet als de provincies Gelderland en Overijssel geven aan niets te zien in een opkoopregelen die de bedrijven in kwestie doen stoppen en veel ruimte vrijmaken voor andere economische activiteiten. De overheden gaan hiermee in tegen het advies van de commissie Remkes die pleit voor uitkopen van de meest vervuilende bedrijven.

Boerenverzet

Opkoopregelingen vallen, ook al zijn ze vrijwillige, vaak verkeerd in de agrarische sector. Veel boeren vinden dat ze onevenredig worden aangepakt. Ze wijzen onder meer op de luchtvaart als grote vervuiler die nauwelijks aan regels is gebonden. Boeren maken ook graag een onderscheid tussen ‘groene en grijze stikstof’.

In de agrarische sector zou vooral groene stikstof worden geproduceerd, waarvan gewassen, bomen en planten groeien. Met grijze stikstof wordt de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen bedoeld. Bekend is dat rundveebedrijven het meest uitstoten, op enige afstand gevolgd door varkens en pluimvee. Dan gaat het vooral om ammoniak, dat stikstof (NH3) bevat. De industrie en het verkeer zijn andere grote vervuilers. De uitstoot bestaat hier uit stikstofoxiden die meest worden aangeduid als NOx.

 

 

1 REACTIE

  1. Naar mijn idee dekt de titel de lading van het artikel niet. Het gaat puur om de stikstof-uitstoot. Deze titel dekt de lading niet en roept inderdaad de reacties over de Kwinkweerd op… en… scheikundig foutje: De uitstoot bestaat hier uit stikstofoxiden die meest worden aangeduid als NOx en niet NHx…..

Comments are closed.