Lochem wil verkeersgeld besteden aan fietsers en gehandicapten

0
Verkeersborden (foto: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Twee miljoen euro wil de gemeente Lochem vanaf volgend jaar investeren in verkeersprojecten die fietsers en mensen met een beperking ten goede komen. Daaronder ook verbeteringen van schoolroutes.

Het college van B en W bespreekt de voorstellen op 20 juni eerst met de gemeenteraad. Daarna kunnen inwoners reageren op de plannen die zijn zijn beschreven in de nota Mobiliteit. Bij de ontwikkelingen van de plannen zijn de belangorganisaties al betrokken geweest. Het betreft een aanscherping en actualisatie van het gemeentelijke verkeersbeleid.

Belangrijke ingrediënten zijn een fietsverbinding tussen het station, het centrum en het Staringcollege in Lochem, veiligheid in woongebieden, de omgang met grote (sluip-)wegen en het parkeren bij nieuwbouw in de centra van Lochem en Gorssel.

Omdat het beschikbare geld niet toereikend is om alle ideeën uit te voeren zal er gekozen moeten worden. Het college heeft daarom alvast de prioriteit gelegd bij fietsers en gehandicapten. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk waaraan het geld wordt besteed. Dat moet in het najaar gebeuren.

Inwoners kunnen in juni, juli en augustus reageren. Meer informatie over hoe er gereageerd kan worden, volgt direct na de raadsvergadering van 20 juni.