Lochem nog volop in overleg over opheffing buslijn 56

0
Een bus van lijn 56 op de Westelijke Rondweg bij Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – De gemeente Lochem is nog volop in overleg met de provincie en Arriva over de opheffing van buslijn 56 (Borculo-Deventer). Dat bleek uit de antwoorden van wethouder Eric-Jan de Haan op vragen die de PvdA maandagavond stelde. De Haan is nog niet tevreden over wat tot nu toe aan deeloplossingen is aangedragen.

Naar aanleiding van eerder overleg met Arriva en de provincie kwam al wel de suggestie om spitbussen van Lochem naar Deventer en van Harfsen naar het Staring College te laten rijden. Dit om met name studenten en scholieren tegemoet te komen. De wethouder zei dat dit voorstel onder meer is voorgelegd aan Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth en aan het Staring College. Een voorstel om reizigers die voortaan bus en (NS-)trein moeten combineren te compenseren voor hogere kosten is er nog niet.

Brief provincie

Plaatselijk Belang heeft inmiddels ook een brief naar de provincie gestuurd waarin het belang van bereikbaarheid van Harfsen met het OV wordt benadrukt. Ook wordt het voorstel gedaan om lijn 56 op te splitsen. In dat geval zou een bus gaan rijden tussen Borculo en station Lochem en een andere lijn van Lochem naar Deventer. Volgens de wethouder kwam hierop tot nu toe slechts en uitleg waaruit zou blijken dat dit ‘technisch lastig’ zou zijn. Het overleg hierover loopt nog.

Alle kernen

Op de vraag van de PvdA of het college goed openbaar vervoer voor de dorpen Laren en Harfsen belangrijk vindt, zei De Haan dat dit wat hem betreft voor álle kernen geldt. Hij legde uit dat het OV een systeem is waarbij de onderdelen elkaar beïnvloeden. Sommige kernen, zoals Almen, gaan erop vooruit als de plannen van Arriva doorgaan.

Uitstel

De PvdA vroeg verder of kan worden gestreefd naar uitstel van de opheffing van lijn 56 op 12 december, mocht er dan nog geen bevredigende oplossing zijn. Daarop ging De Haan slechts indirect in door te zeggen dat het overleg wordt voorgezet. Hijzelf heeft contact met gedeputeerde Jan van der Meer. De PvdA is in overleg met de eigen Statenfractie in Arnhem.