Lochem heeft geen cijfers over agressie jegens ambtsdragers

0

Dit bericht is deels gebaseerd op informatie van onze mediapartner LokaalGelderland.nl

LOCHEM – Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, wethouders en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Agressie tegen ambtenaren neemt juist af. Lochem registreert dergelijke zaken niet en kan dus geen cijfers geven. Wel is er een protocol uit 2011 voor het gebruik van sociale media door ambtenaren.

Sociale media
Mede door de sociale media is de zichtbaarheid en benaderbaarheid van politici toegenomen. Het aantal politieke ambtsdragers dat te maken heeft met agressie via sociale media is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016’ die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) twee weken geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ambtenaren
Het aantal overheidsmedewerkers dat met agressie en geweld te maken heeft blijkt daarentegen te dalen. ,,Hierin zie je dat de aanpak van de afgelopen jaren van ons programma ‘Veilige Publieke Taak’ heeft gewerkt”, aldus minister Plasterk. ,,We hebben werkgevers en sociale partners bijvoorbeeld ondersteund in het aanbieden van trainingen voor bijvoorbeeld baliemedewerkers die veel met burgers in aanraking komen. Ook helpt het duidelijk vaststellen van regels, zodat een medewerker die hiermee te maken krijgt weet dat dit niet normaal is, aangifte doet en geholpen wordt door zijn werkgever.” De website www.agressievrijwerk.nl staat vol met instrumenten die werkgevers kunnen inzetten om agressie te voorkomen en aan te pakken.

Asielvraagstuk
De toename van agressie en geweld tegenover politieke ambtsdragers zou verklaard kunnen worden door de verhoogde instroom van asielzoekers, waarover het afgelopen jaar onder andere inspraakavonden in gemeenten zijn geweest die tot spanningen hebben geleid. BZK ondersteunt politieke ambtsdragers op thema’s als veiligheid (Veilige Publieke Taak), bestuurlijke integriteit en ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen voor burgemeesters en het aanbieden van nazorg door de Vertrouwenslijn en Instituut voor Psychotrauma.

Integriteit
De monitor geeft naast cijfers over agressie en geweld ook inzicht in de integriteit van het openbaar bestuur. Het algemene beeld is dat Nederland een integer ambtelijk apparaat heeft. Er zijn minder vermoedens van schendingen dan een aantal jaar geleden en het aantal feitelijk geregistreerde schendingen is laag.

Actie
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt op de website raadlsid.nu aandacht aan agressie. Raadsleden die het slachtoffer worden van bedreiging of geweld krijgen het advies om de burgemeester of griffier te informeren. De burgemeester kan namens een raadslid aangifte doen. Aangifte verplicht de politie om in actie te komen. Bij ernstige bedreigingen kan bescherming worden georganiseerd. Ook is het verstandig de raad, de fractie of het presidium te informeren. Goede afspraken over wat wel en niet wordt getolereerd en een agressie-protocol worden aanbevolen.

Er is een vertrouwenslijn waar advies kan worden ingewonnen. Deze lijn is van de onafhankelijke organisatie NL Confidential waaronder ook Meld Misdaad Anoniem valt.

LochemsNieuws wil graag in contact komen met raadsleden die te maken hebben
gehad met agressie. Dat mag ook anoniem.