Lochem brengt geschikte locaties laadpalen in kaart

0
Screenshot van de plankaart met mogelijke locaties voor laadpalen in de kern Lochem (bron: lochem.nl/laadpalen)

LOCHEM/GORSSEL – De behoefte aan (openbare) laadlocaties voor elektrische voertuigen neemt toe. De gemeente Lochem wil de verduurzaming van de mobiliteit faciliteren en stimuleren door de plaatsing van laadpalen op openbare parkeerplaatsen in alle kernen. De gemeente stipte op een kaart alvast mogelijke locaties aan. Dit zijn er in totaal 287. Inwoners kunnen met een speciale online-tool hun mening geven over de plekken.

Bij het streven om gestelde klimaatdoelen te halen hebben de gemeenten in de Cleantech Regio afgesproken te zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Voor de gemeente Lochem geeft deze visie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadpalen voor alle elektrische voertuigen.

Plankaart

Voor de plaatsing van de laadpalen maakt de gemeente gebruik van een plankaart. Deze is te vinden op www.lochem.nl/laadpalen. Hierop is te zien op welke openbare parkeerplaatsen de komende jaren een laadpaal kan worden geplaatst. Dit zijn vooraf aangewezen locaties. Pas als erin die wijk of straat ook echt een vraag (aanvraag) komt, gaat de gemeente over tot het plaatsen van een laadpaal.

De gemeente is benieuwd naar de mening van de inwoners. Daarom is het tot en met 27 maart mogelijk om te reageren op de plankaart. Deze is voorzien van een zogeheten participatietool. Er kan worden geklikt op elke op de kaart aangegeven laadpaal. Vervolgens kan worden aangegeven of men de locatie geschikt of ongeschikt vindt. Er is ruimte om het antwoord toe te lichten. Het is ook mogelijk om een andere locatie voor te stellen.

Schatting

Het aantal locaties is tot stand gekomen op basis van een schatting van wat de komende 4 jaar nodig is. De plekken zijn onder meer bepaald door de beschikbare ruimte voor een laadpaal en de nabijheid van een ondergrondse stroomkabel.

Meer informatie over de laadvisie en de plankaart op www.lochem.nl/laadpalen.