Lochem binnenkort (even) zonder Rekenkamer

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem heeft vanaf 1 januari geen Rekenkamer(commissie) meer. De gemeenteraad nam maandag (20/11) een voorstel aan waardoor de huidige gezamenlijke Rekenkamercommissie met Bronckkorst, Berkelland en Montferland wordt beëindigd. Omdat het wettelijk verplicht is om een Rekenkamer te hebben moet er liefst snel iets nieuws komen.

Controle
De Rekenkamer controleert de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Veel gemeenten worstelen met de plicht om dit controlerend orgaan in te zetten, hoewel de rapporten van de Rekenkamercommissie vaak tot andere inzichten en koerswijzigingen leiden.

Evaluatie
Een recente evaluatie van de Rekenkamercommissie (RC BBLM) liet onlangs zien dat voortzetting van de gezamenlijke aanpak geen draagvlak heeft. De toegevoegde waarde ten opzichte van de kosten is gering, zo oordelen de vier deelnemende gemeenten.

Passieve raad
De gemeenteraden wordt een passieve houden verweten waardoor de wisselwerking met de RC uitblijft. Het is juist de raad die het instrument kan gebruiken om te controleren of het eigen beleid effectief is en of het goed wordt uitgevoerd.

Aanbevelingen
De aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn dan ook:
1. Stop en maak een nieuwe start
2. Herbezin fundamenteel vóór de nieuwe start
3. Bepaal de nieuwe invulling op basis van herbezinning

Herbezinning
Maandag is de eerste stap gezet. Lochem stopt met de huidige RC. De kosten van de afronding worden door de vier gemeenten gedeeld. De herbezinning zou nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 moeten plaatsvinden.

Keuzes
Er valt nog wat te kiezen. De gemeente kan een eigen Rekenkamer optuigen. Nieuwe samenwerkingen zijn ook mogelijk (rekenkamerfunctie). Ten slotte is er nog het ‘directeursmodel’ waarbij de controlerende taak bij een persoon ligt. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam kozen hiervoor.

Actieplan
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de uitvoering van een actieplan voor de lokale Rekenkamers, dat onder de vorige minister (Ronald Plasterk) is opgesteld. Aanleiding wad de vrijblijvendheid waarmee veel gemeenten omgaan met deze wettelijke taak. Rekenkamers leiden vaak een slapend bestaan waardoor een gat dreigt te ontstaan in de controle op ‘de macht’.

Meer taken
Plasterk was sterk voor samenwerkende gemeenten omdat deze steeds meer gemeenschappelijke taken moeten uitvoeren, zoals jeugd, zorg en werk. Dit neemt ook toenemende geldstromen met zich meer. Via het actieplan wordt het gemeenten overigens ook verboden om raadsleden in de Rekenkamercommissie te benoemen. Voortaan zijn alleen onafhankelijke leden toegestaan.