Lichte stijging lokale lasten gemeente Lochem

0
(foto: pixabay.com)

politiek-iconLOCHEM – De lokale lasten voor inwoners van de gemeente Lochem stijgen in 2017 licht. Op enkele tarieven wordt een inflatiecorrectie toegepast (0,5%). De rioolrechten stijgen 0,45%, plus de inflatiecorrectie. Het tarief voor 2017 is € 303,96. Dit blijkt uit de donderdag (18/5) gepresenteerde begroting. De gemeente steekt volgend jaar ruim 7 ton in nieuw beleid.

Afval
De tarieven voor het aan de weg zetten van de grijze en groene container of het gebruik van verzamelcontainers blijven gelijk. Hiervoor moet de gemeente overigens wel een flinke greep doen in een speciaal voor dit doel opgebouwd reservefonds. Deze is ingesteld bij de overschakeling op diftar in 2013. Nu wordt hier zo’n 340.000 euro uitgehaald om de tarieven niet te laten stijgen. Daarna is nog ‘maar’ 163.000 euro over.

Lastendruk
De lastendruk per huishouden voor volgend jaar is nog niet te berekenen vanwege het ontbrekende WOZ-waarden. De cijfers komen dit jaar te laat vanwege een herziening van de rekensystematiek bij Tribuut, dat de incasso doet voor een aantal gemeenten in de regio. Een eenpersoonshuishouden was dit jaar 704 euro kwijt aan gemeentelijke heffingen. Voor een meerpersoonshuishouden was dit 792 euro. Hoe hoog deze bedragen in 2017 uitkomen in dus nog niet duidelijk.

Grafrecht
De inflatiecorrectie van 0,5% wordt toegepast op de WOZ-tarieven en het Grafrecht. De gemeente neemt dat laatste onder de loep wat het aantal uitgegeven nieuwe graven daalt de laatste jaren fors. De exploitatie van begraafplaatsen is bij lange na niet kostendekkend.

Leges
Ook wat betreft de kostendekkendheid van leges is Lochem nog lang niet waar het moet zijn. De totale kosten die de gemeente maakt voor onder meer het verlenen van vergunningen en uit uitgeven van rijbewijzen en reisdocumenten bedragen ruim 1,8 miljoen euro. De opbrengst is 1,3 miljoen. Dat is een dekking van 72 procent.De kostendekkendheid van de verschillende categorieën varieert van 26 tot 90 procent. Opvallend is dat de gemeente ruim 950.000 euro uitgeeft aan omgevingsvergunningen en daar ‘maar’ en kleine 7 ton van in rekening brengt. Ook in de horeca wegen de lasten niet op tegen opbrengst aan leges. De gemeente ziet slechts 33% van de geïnvesteerde kosten terug.

Investeringen
Bij de investeringen van in totaal 7 ton gaan de grootste bedragen op aan verkeersmaatregelen die voortvloeien uit de nota Mobiliteit. Verder is er ruim 250.000 euro gereserveerd als voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de basisscholen De Branink en Prins Willem Alexander in Laren.

De gemeenteraad praat op maandag 24 oktober en op maandag 7 november over de begroting.

De redactie bestudeert de zojuist gepresenteerde begroting van de gemeente Lochem en komt zo snel mogelijk met meer berichten hierover.