Kruising Jodendijk-Scheuterdijk (N348) op de schop

0
(kaart: Openstreetmaps. Bewerking: LochemsNieuws)

EEFDE/GORSSEL – Tussen aanstaande maandag (19 april) en medio september wordt er gewerkt aan de kruising van de N348 met de Jodendijk en de Scheuterdijk bij Eefde. In dezelfde periode wordt ook de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 in Eefde aangepast, zodat deze veiliger wordt voor fietsers. De werkzaamheden vinden plaats in vier fasen.

De kruising Jodendijk–Scheuterdijk krijgt een middengeleider. Zo kunnen fietsers straks in twee keer de weg oversteken. De aansluiting van de Jodendijk en de Scheuterdijk op de N348 voor gemotoriseerd verkeer komen te vervallen. De Jodendijk wordt een doodlopende weg. Via de nieuwe parallelweg wordt Scheuterdijk aangesloten op de Zutphenseweg. De provincie wil zo meer overzicht creëren op de kruising en de kans op ongelukken verminderen.

Fase 1

De werkzaamheden aan de N348 zijn opgedeeld in 4 fasen. Tussen 19 april en 27 juli werkt de provincie aan de aanleg van de parallelweg tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid met borden langs de weg. Gemotoriseerd verkeer heeft hier geen hinder van.

Fase 2: Zutphenseweg

Tussen medio mei en 25 juni wordt de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 opnieuw ingericht. Voor fietsers geldt dezelfde omleiding als tijdens de werkzaamheden aan de parallelweg. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer is nog niet bekend. De provincie informeert weggebruikers hierover via de webpagina’s www.bereikbaargelderland.nl en www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Jodendijk-Scheuterdijk. Aanwonenden krijgen een brief.

Fase 3: Jodendijk – Scheuterdijk

Tussen medio augustus en eind september werkt de provincie aan de Jodendijk en Scheuterdijk. De Jodendijk wordt afgesloten van de N348, de Scheuterdijk wordt aangesloten op de parallelweg. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid. Gemotoriseerd verkeer op de N348 heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Fase 4: N348

In september 2021 brengt de provincie de middengeleider aan bij de kruising Jodendijk – Scheuterdijk. Er wordt ook een nieuwe deklaag van het asfalt aangebracht. Voor deze werkzaamheden is het nodig de N348 één weekend af te sluiten. Het is nog niet bekend welk weekend dit precies wordt. De provincie communiceert hier op een later moment over.