Kleine windmolens mogen in Lochem tikje hoger dan bij de buren

0
Windmolen (foto: pixabay.com)

LOCHEM – Kleinschalige wind, wordt het genoemd. De relatief kleine windturbines die meestal op of bij boerenerven staan mogen volgens nieuw beleid van de gemeente Lochem een ashoogte van maximaal 25 meter hebben en een tiphoogte van de wieken van 33 meter. Het CDA probeerde daar, op verzoek van landbouworganisatie LTO, een paar meter bij op te krijgen en dat lukte. Het wordt respectievelijk 33 en 39 meter.

De kleinere windturbines kunnen via een minder lange en minder kostbare procedure worden vergund. De molens stellen boeren in staat om hun eigen energiebehoefte te verduurzamen en mogelijk nog wat bij te verdienen. De behoefte neemt toe omdat de turbines steeds efficiënter worden.

Rendement

Nog niet lang geleden was de investering niet of nauwelijks terug te verdienen binnen de levensduur van zo’n windmolen. Dit verandert snel maar net als bij de grote jongens geldt ook bij kleine turbines dat extra hoogte voor meer rendement zorgt.

Geen bezwaar

Lochem koos voor 25 meter ashoogte omdat de buren van Bronckhorst en Berkelland die hoogte eveneens hanteren. Namens het college zei wethouder Henk van Zeijts dat het college geen bezwaar heeft tegen hogere molens. Het enige verschil is volgens hem dat hogere molens meer opvallen in het landschap. Een aantal veel voorkomende boomsoorten worden ook zo’n 25 meter hoog. Maar hoogspannings- en zendmasten gaan vaak richting 40 meter. Tegenover de zichtbaarheid in het landschap staat een hoger rendement.

Unaniem

GemeenteBelangen twijfelde nog het meest en had een schorsing nodig om zich een definitief oordeel te vormen. Daarna bleek dat de gehele raad het wijzigingsvoorstel van het CDA steunt en dat kleine windmolens in de gemeente dus een ashoogte van 33 meter en een tiphoogte van 39 meter mogen hebben.

Verplicht overleg

Overigens geldt wel dat bij plaatsing van een molen verplicht moet worden overlegd met omwonenden. Verder is er een regel dat de hoogte van een molen de minimale afstand tot een aangrenzend perceel bepaald. Verder zijn er normen voor geluid, veiligheid en slagschaduw.