Initiatiefnemers tiny house-project Harfsen nemen kritiek serieus

0
'Project KleinHuizen'. Foto: G. van der Weg

HARFSEN – De initiatiefnemers van het beoogde tiny house-project aan de Reeverweg in Harfsen nemen de kritiek en vele vragen, die ze op zich afgevuurd kregen tijdens een informatieavond op 22 mei, serieus. Vragen, twijfel en kritiek werden daar breed uitgemeten. Bram Bloemers, Erwin Beumer en Kasper Spormann trekken het zich aan. Ze willen graag de dialoog aangaan met de buurt om de zorgen uitgebreid te bespreken.

In de oksel van Reeverweg en Schepersweg ligt een bosje met in het midden een groene weide van net iets minder dan een hectare. De eigenaar wil dat terrein beschikbaar stellen voor een project met maximaal tien tiny houses. Die loopt tien jaar. Dat laatste is van belang voor de procedure, want dan kan met een tijdelijke ontheffing worden gewerkt. De bestemming van de grond is namelijk agrarisch en dat blijft het ook.

Info-avond

Tijdens de ‘tweede helft’ van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Harfsen, op 22 mei, konden naar schatting zo’n 70 aanwezigen kennis nemen van het plan. Een vertegenwoordiger van de gemeente was daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Het Lochemse college van B&W wil meewerken aan de pilot. Twee unaniem aangenomen moties om, in de zoektocht nieuwe huisvesting, ook alternatieve woonvormen een kans te geven.

Direct omwonenden hadden voor de informatiebijeenkomst al een brief ontvangen van de initiatiefnemers. “We hebben die waar mogelijk persoonlijk overhandigd. Daarbij kregen we wisselende reacties. Naast positieve waren daar ook kritische reacties bij. Argumenten als ‘zonde van die mooie plek’, verkeersoverlast en verstoring van natuur en wild passeerden de revue”, aldus Bram Bloemers. De initiatiefnemers zetten daar tegenover dat er plek wordt geboden aan starters uit het dorp en het ecologische woonproject is een aanwinst voor Harfsen, zo stellen ze. Ze noemen het een ‘groene kruisbestuiving’ voor de buurt. “We komen toegevoegde waarde brengen op een agrarisch perceel.”

Wantrouwen

Verder bestaat bij sommigen de vrees dat de tijdelijkheid toch tot een permanente situatie gaat leiden. Ook ging een gerucht rond over commerciële plannen en de intentie om een permanent vakantiepark te vestigen. “Daarop hebben we opnieuw een brief verspreid om dat te ontkrachten”, zegt Erwin Beumer.

Het nog kleine groepje mensen dat het plan trekt wil op termijn een coöperatie vormen waar alle betrokken eigenaren van tiny houses lid van worden. Bloemers en Beumer zeggen: “We begrijpen sommige opmerkingen wel. We willen graag samen aan oplossingen werken. De dialoog is belangrijk.”

Natuur

Beumer zegt verder: “Wij willen de natuur op deze plek juist versterken. Het is nu een weiland. Met bomen en planten willen we het aantrekkelijker maken en de biodiversiteit versterken met onder meer kruidenrijk grasland, een paddenpoel, fruitbomen, een moestuin, insectenkasten en een uilenkast.” Ook willen ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, al is dat vanwege wettelijke eisen mogelijk niet geheel haalbaar.

Het is overigens niet alleen maar kritiek die op de initiatiefnemers over zich heen krijgen. Ze krijgen, ook uit de directe omgeving van de beoogde plek, ook positieve reacties. En na de bijeenkomst kwamen er ook reacties van mensen uit Harfsen die zich willen aanmelden voor een plekje. Bij de selectie ligt het voor de hand dat Harfsenaren een vorm van voorrang krijgen. Jongeren uit het dorp drongen eerder bij de gemeente aan om meer betaalbare woningen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren op het platteland en in kleine kernen vooral dromen van een eigen grondgebonden woning.

Steun

“Er is in Harfsen ook wel sprake van mensen die instemmen met de plannen voor de tiny houses. Die waren ook wel in de zaal aanwezig, maar die roerden zich niet tussen alle kritische geluiden. Achteraf kwamen er dus wel reacties van dorpsgenoten die graag meedoen”, zegt Bram Bloemers. En Erwin Beumer voegt eraan toe: “Je kunt het ook zien als een interessante ontwikkeling voor Harfsen en een nieuwe impuls.”

De zorgen serieus nemen en die waar mogelijk wegnemen staat voorlopig centraal, zo laten beide heren weten. Voordat ze een volgende stap zetten willen ze proberen uit te leggen dat er ook procedureel en vergunningtechnisch zekerheden ingebouwd zijn. Zo ligt het beoogde stuk grond in de groene ontwikkelingszone van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dat vereist bij bepaalde ontwikkelingen een mate van natuurcompensatie. “Daar willen we ruimschoots aan voldoen. De provincie eist ook een beheersplan en die komt er dus ook”, zo klinkt het. En het bos dat rondom ligt blijft ongeschonden.

Het tweetal wijst wijzen nog even op een eerder plan dat ze overhandigden aan wethouder Marja Eggink. “Dat heeft bij sommigen de indruk gewekt dat alles al in kannen en kruiken is. Dat is beslist niet zo. Dat was een heel algemeen project-plan over hoe je een project met tiny-houses zou kunnen opzetten. De locatie in Harfsen wordt daar wel even genoemd, maar alleen als mogelijke optie.”

Vervolg

De initiatiefnemers gaan zich beraden over hoe ze een vervolg kunnen geven aan het overleg met de inwoners van Harfsen in het algemeen en met de direct omwonenden in het bijzonder. De werkgroep blijft graag in contact met de buurt en zullen op korte termijn een vervolg aankondigen. Daarnaast blijft de werkgroep open staan voor alle punten van zorg, feedback, aanvulling of suggestie. Bezoek & rondleiding op het terrein is mogelijk op afspraak. De eigenaar motiveert graag zijn inzet en reeds uitgevoerde activiteiten op het perceel. Geïnteresseerden die zich hiervoor willen aanmelden of zich willen melden als toekomstig bewoner voor het project kunnen mailen met: werkgroeptinyharfsen@gmail.com