Informatieavonden Gorsselse Accommodaties op komst

0
't Trefpunt in Gorssel (archieffoto: LochemsNieuws)

GORSSEL/LOCHEM – De Werkgroep GA!, afkorting van Gorsselse Accommodaties, en de gemeente zijn al lang bezig met onderzoek naar de haalbaarheid van behoud van accommodatie, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. De discussie verliep niet zonder slag of stoot. De werkgroep acht nu de tijd rijp om naar buiten te treden met een aantal onderdelen van de studie. Er komen informatieavonden voor omwonenden van ‘t Trefpunt en de Vullerschool. Voor andere belangstellenden is er op woensdag 5 oktober een informatiebijeenkomst.

De omwonenden van de genoemde locaties ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Tijdens de bijeenkomsten draait het met name om de stedenbouwkundige inpassing en een verkeerskundige analyse op basis van het programma van eisen. Omwonenden kunnen dan reageren op de eerste verkenning.

Varianten

In 2020 werden drie van in eerste instantie negen varianten verkozen voor verdere verkenning. Daarvan twee over: ’t Trefpunt en de Vullerschool. Hierop richtte zich het vervolgonderzoek. Vanwege de verdeeldheid in het dorp deed de werkgroep destijds een beroep op de gemeenteraad om knopen door te hakken. Dat leidde tot een procedure waarbij de raad een richtinggevend besluit nam zonder dat daar een collegevoorstel aan ten grondslag lag.

Tijdens de bijeenkomsten presenteren Michel Nelissen en Erik Schreuder van adviesbureau Sweco mogelijke stedenbouwkundige varianten, inclusief een verkeerskundige uitwerking. Het gaat om een verkenning van de mogelijkheden, dus niet om een ontwerp.

Uitgangspunten

Tijdens de informatieavonden zijn de directeur van de Vullerschool, een afgevaardigde van het bestuur van ’t Trefpunt, de voorzitter van de dorpsraad aanwezig. Ook medewerkers van de gemeente en adviesbureaus Sweco en Vundamenz schuiven aan.

De belangrijkste uitgangspunten voor de werkgroep GA! zijn een aantrekkelijk dorp voor jong en oud, bereikbaarheid, veiligheid, behoud en uitbreiding van voorzieningen en activiteiten in Gorssel en een gemêleerde woningvoorraad. Verder gaat de aandacht uit naar efficiëntie van ruimte, verduurzamen en betaalbaar houden van accommodaties en het efficiënter benutten ervan.

Procedure

De reacties van omwonenden neemt de gemeente mee in het advies aan de gemeenteraad. De raad behandelt dit onderwerp naar verwachting eind dit jaar. Dan wordt een definitieve locatiekeuze gemaakt.

Inwoners van Gorssel die niet tot de omwonenden van de twee locaties behoren zijn welkom op 5 oktober in de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat 27. De avond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via rovsecretariaat@lochem.nl met vermelding van ‘bijeenkomst 5 oktober’.

Lees meer op: gorsselseaccommodaties.nl