In 2021 meer burenruzies door corona

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – Corona, en met name de lockdowns, zorgden in 2021 voor meer ergernissen en ruzies tussen buren. Dat was landelijk het geval, maar bij Buurtbemiddeling Lochem nam het aantal meldingen nog verder toe. In Nederland werden vorig jaar 21.000 meldingen gedaan van burenoverlast. Een stijging met 3 procent. In de gemeente Lochem was de toename zelfs 7 procent.

Dit blijkt uit cijfers uit een benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). In 2020 was ook al sprake van een forse stijging. “We zaten met z’n allen veel meer thuis. En dat zorgde voor meer overlast”, aldus Hans Botman, coördinator Buurtbemiddeling Lochem. De meeste meldingen in 2021 gingen over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding.

Huisbezoek

De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker telefonisch. Soms moesten mensen ook langer wachten voordat de bemiddeling op gang kwam. Dat de bemiddelaars in coronatijd niet altijd op huisbezoek konden is volgens Botman niet ideaal. “Toch zijn 7 van de 10 zaken met goed gevolg afgerond. Dat is even hoog als andere jaren. En een hele goede prestatie”, zo zegt hij.

“Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de hulp van
Buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen”, zo luidt het advies van Botman.

25 jaar actief

Buurtbemiddeling is al 25 jaar actief in 85% van de gemeenten in het land. Het betreft een gratis dienstverlening. Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige, maar goed getrainde bemiddelaars die buren weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of burenruzies vaak doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente of woningbouwcorporaties opgelost.