Haalbaarheid ‘De Groene Fabriek’ Lochem onderzocht

0
De 'kanaalzone' in Lochem (bron: Google Streetview)

LOCHEM – Er komt een haalbaarheidsstudie naar klimaatneutraal ondernemen langs de kanaalzone in Lochem. Het idee is om ambities van bedrijven en nieuwe ontwikkeling slim te combineren zodat de kanaalzone duurzaam kan worden ingericht en georganiseerd.

Brainstorm
Bedrijven langs het Twentekanaal in Lochem, IKL, LochemEnergie, Circulus Berkel, provincie Gelderland, de Cleantechregio en de gemeente dachten tijdens een eerste brainstorm op 29 november onder leiding van de Groene Fabriek actief mee over een duurzame inrichting en organisatie van het bedrijventerrein. De verwachting is te komen tot een gezamenlijke strategie die uitvoerbaar is.

Toekomst
Met de Groene Fabriek willen de initiatiefnemers bestaande bedrijventerreinen en industriegebieden klaarstomen voor een duurzame toekomst. Door nu na te denken over duurzame energie, afval als grondstof of slimme warmte-uitwisseling, dan blijven bedrijven concurrerend ten opzichte van ondernemers op nieuw ontwikkelde, duurzame bedrijventerreinen.

Ambities
Bedrijven hebben zelf ambities als het gaat om duurzaam transport en ondernemen. Daarnaast spelen de komende jaren zaken als de aanleg van de rondweg en de bouw van woningen op de ‘Kop van Oost’. Het idee is om deze ambities en ontwikkelingen slim te combineren om zo te komen tot een duurzame inrichting en organisatie van de kanaalzone.

De Groene Fabriek
 ‘De Groene Fabriek’ was één van de twee winnaars van de EO-Weijersprijs 2015 met het antwoord op de vraag hoe de Stedendriehoek energieneutraal is te krijgen. De Groene Fabriek gaat uit van de bedrijven in de regio, die kans zien om grondstofverwerking, restwarmte, cleantechproductie, afvalverwerking en energieuitwisseling en –opwekking te clusteren. De Groene Fabriek is een consortium van IAA Architecten, ENGIE, Pure Energie, CCS en CirculusBerkel.

Haalbaarheidsstudie
Gemeente Lochem en de Cleantechregio maken de haalbaarheidsstudie financieel mogelijk. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar uit het innovatiebudget Klimaatneutraliteit.