Lochem zet schouders onder Agro Innovatie Centrum

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem wil dé netwerklocatie worden voor vernieuwende en duurzame ontwikkeling binnen de agrarische sector. Komend najaar wordt het Agro Innovatiecentrum Lochem gelanceerd en moeten de eerste projecten starten die vanuit het netwerk worden ondersteund.

Ideeën
De gemeente Lochem ziet zichzelf als de plek binnen de Cleantech Regio Stedendriehoek waar de Agrarische sector verder verduurzaamt en versterkt, dankzij innovatie. Agrarisch
ondernemers, loonwerkers en mkb’ers hebben zelf vaak goede ideeën voor innovaties in hun bedrijf en hun sector, maar redden dit niet alleen. Het is de bedoeling dat het Agro Innovatie Centrum (AIC) netwerken bouwt en verbindt. Zo moet vernieuwing worden gestimuleerd door middel van praktische ondersteuning van ondernemers waardoor ideeën gereliseerd kunnen worden.

Beweging
Het AIC is in eerste instantie een beweging die op gang wordt gebracht door uitvoering te geven aan enkele innovatieve ideeën. Wethouder Duurzaamheid Trix van der Linden:,,Partijen hebben zin om de schouders eronder te zetten. De eerste stappen financieren we uit de Economische Agenda 2017-2018. Komend voorjaar willen we het netwerk lanceren dat de eerste projecten ondersteunt. Dat zijn projecten die in beeld kwamen tijdens de gesprekken om te komen tot het plan voor het AIC.”

Vitale sector
Stip aan de horizon is een dynamisch en groeiend netwerk van  ondernemers,kennispartijen, onderwijs en overheden dat in steeds wisselende samenstelling werkt aan een continue vernieuwing in de agrarische sector. Denk aan projecten gericht op waterkwaliteit, klimaat, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit.

Kleine ondernemingen
De individuele, kleinere agro-foodondernemers staan centraal in de aanpak. Het AIC moet worden gedragen en gestuurd door boeren, ondernemers in de agro-foodbusiness, het aanpalende mkb en AOC-Oost. De gemeente Lochem faciliteert ondernemers met organisatie- en communicatiekracht, subsidie-advies en begeleiding, en verbindingen leggen met bestaande netwerken in de Cleantech Regio Stedendriehoek en de Achterhoek en met (hulp bij) financiering.

Draagvlak
Er is breed draagvlak om te starten met het Agro Innovatie Centrum Lochem. Het plan is tot stand gekomen in overleg met LTO-Noord afdeling Lochem, ondernemers en bedrijven die actief zijn in en gerelateerd aan de Agro foodsector en innovatie- en netwerkclubs zoals Cleantech Regio Stedendriehoek, Clean Tech Center Zutphen en projectorganisaties gericht op vernieuwing. Met het plan geeft het college uitvoering aan een raadsmotie.

Financiering
Geraamd is een jaarlijks budget van ruim 90.000 euro; op te brengen uit cofinanciering bijeengebracht door de provincie Gelderland, Cleantech Regio Stedendriehoek, gemeente Lochem en het bedrijfsleven.