Gevolgen klimaatverandering nu in beeld in Lochemse klimaatatlas

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – Er is nu een klimaatatlas voor de gemeente Lochem. Dit zijn digitale kaarten die de gevolgen van klimaatverandering laten zien. Deze kaarten dienen als basis voor de uitwerking van een klimaatadaptieplan. De atlas is echter voor iedereen te raadplegen via www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

Op de website – een initiatief van het Waterschap Rijn en IJssel – is informatie te vinden over de veranderingen in het klimaat. ‘Het wordt natter, heter én droger’, zo luidt de voorspelling. In de klimaatatlas wordt voorspelt wat de klimaateffecten in 2050 zijn als er niets wordt gedaan. Zo is te zien waar effecten als wateroverlast, overstroming, droogte en hitte(stress) optreden. Hittestress ontstaat in stedelijk gebied en kan ertoe leiden dat het er tot 8 graden warmer wordt dan buiten de stad.

Goed voorbereid

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen maakt het waterschap samen met gemeenten klimaatatlas. Op basis hiervan gaan gemeenten met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden.

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat de omgeving in 2050 een klimaatbestendige inrichting moet hebben. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Lochemse klimaatatlas

De klimaatatlas brengt in beeld op welke effecten van een veranderend klimaat we ons moeten instellen. Die zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s voor 2050 van het KNMI. Wethouder Robert Bosch: “Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering doen we samen. Daarom is het goed dat iedereen nu kan zien waar wateroverlast, hitte, droogte en overstroming kunnen voorkomen. In de loop van dit jaar volgt een klimaatadaptatieplan. Met concrete acties, afgestemd op lokale klimaateffecten.”

De gemeente en het waterschap stellen aan de hand van de atlas het klimaatadaptatieplan op. Samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Zo kan niet alleen de gemeente, maar kunnen ook het waterschap, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven hun leefomgeving en toekomstige plannen hierop aanpassen.

Klimaatadaptatieplan

De gemeente werkt nu een gemeentelijk klimaatadaptatieplan uit. Hierin beschrijft de gemeente wie op welke actie aan zet is. Ook staat erin hoe de gemeente inwoners betrekt bij klimaatadaptatie. Te denken valt hierbij aan de regentonactie van vorig jaar, waatbij inwoners 20 euro korting kregen bij de aanschad van zo’n ton.

Verder adviseert LochemEnergie inwoners en kunnen zij op de website ‘Weet van Water’ terecht voor tips en inspiratie.

De verwachting is dat het klimaatadaptatieplan eind 2021 klaar is.

Meer informatie via deze links:
www.weetvanwater.nl/klimaatatlas
www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/klimaat
www.lochemenergie.net/water-besparen
www.wrij.nl