Deel Henry Dunantweg vanaf maandag op de schop

0
(kaart: openstreetmap/bewerking: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het gedeelte van de Henry Dunantweg tussen de rotonde in de Zutphenseweg en de kruising met de Albert Hahnweg gaat vanaf maandag (10/10) op de schop. Er worden verkeersremmende maatregelen getroffen. Het weggedeelte nodigt uit tot (te) hard rijden. Hierover wordt regelmatig geklaagd door aanwonenden. In het eerder dit jaar vastgestelde Mobiliteitsplan heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor aanpassingen.

Er worden kruispuntvlakken aangebracht op de twee aansluitingen met de parallelweg. Op beide kruispuntvlakken komen dezelfde klinkers te liggen als op de parallelweg. Het idee is dat zo meer duidelijk is dat het verkeer van rechts voorrang heeft, komende vanaf de rotonde gezien.

Afremmen

De vlakken zorgen automatisch dat het verkeer afremt. Ter hoogte van het midden van de groenstrook – dus tussen beide kruispuntvlakken – komt nog een wegversmalling. Hier wordt het groen uit de gemeenteplantsoenen doorgetrokken.

De werkzaamheden starten maandag en worden in twee fasen uitgevoerd. De parallelweg, blijft zo altijd van één kant bereikbaar. Het overige verkeer wordt omgeleid via de Oranjelaan.

Tot 26 oktober

Bewoners van het betrokken deel van de Henry Dunantweg zijn eerder via een brief van aannemer Maris Infra op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling dat het werk op 26 oktober is voltooid.