Gemeente wil geen crisisopvang jongeren in Huize Java [video]

2

LOCHEM – De villa ‘Huize Java’ aan de Zwiepseweg in Lochem is in beeld om er een jeugdzorginstelling voor noodopvang te vestigen. De gemeente Lochem werkt echter niet mee. Het college van B&W wil de woonbestemming niet wijzigen in een maatschappelijke bestemming. De aanvraag is gedaan door Domus Dulcis Domus (DDD) uit Holten.

De video boven dit bericht is afkomstig van de makelaar die Huize Java in de verkoop heeft en geeft een goede indruk van het pand.

DDD en de gemeente hebben begin juni met elkaar gesproken. Het idee is om in het pand aan de Zwiepseweg 2 een crisisopvang en overbruggingsopvang voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar te realiseren. Het zou gaan om 20 opvangplaatsen.

Niet gewenst
Het Lochemse college vindt dat een crisisopvang niet gewenst is in een woonomgeving. Huize Java grenst met name aan de achterzijde aan een rustige woonwijk. Ook staan woningen aan de Zwiepseweg deels heel dicht bij het perceel. Huisvesting van 20 kinderen en jongeren in steeds wisselende samenstelling zorgt volgens het college potentieel voor meer overlast voor omwonenden dan de twee wooneenheden die daar nu zijn toegestaan.

Terughoudend
Het college vindt verder dat er in de gemeente en in de nabije regio voldoende opvang- en overbruggingsplaatsen voor jongeren zijn. Letterlijk schrijf het college: ‘Met ons terughoudend beleid inzake de uitbreiding van het aantal plaatsen voor crisis- en
overbrugginsopvang voor jongeren willen wij voorkomen dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking waardoor plaatsingen ontstaan van jongeren van buiten de Lochemse regio.’

Vraag en aanbod
Het initiatief van DDD sluit volgens Lochem niet aan bij het streven naar een zekere balans in de lokale en regionale vraag en aanbod van plaatsen. De crisis- en overbruggingsopvang van jongeren duurt in principe niet langer dan 28 dagen. Dit kan eventueel met eenzelfde periode worden verlengd.

DDD heeft na een mondelinge afwijzing om een formeel besluit gevraagd, na een planologisch vooronderzoek. Het college heeft deze week besloten in principe geen medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging.

Reactie
Woordvoerder Ronald Helder is verbaasd dat hij uit de pers moet vernemen dat er nu een formele afwijzing ligt. ,,De communicatie van de gemeente Lochem is niet al te best. Tijdens het eerste gesprek toonde de wethouder zich enthousiast maar later kwam er toch een afwijzing”, aldus Helder. De instelling heeft 1500 euro voor het planologisch onderzoek betaalt.

Helder, die zich momenteel in het buitenland bevindt, gaat zich verdiepen in de afwijzende reactie van de gemeente en belooft LochemsNieuws aanstaande dinsdag te laten weten wat de volgende stap is.

NoaLies Holten
Domus Dulcis Domus, dat zoveel betekent als ‘home sweet home’,  is een project van de Holtense GGZ-jeugdzorginstelling NoaLies. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met met name dagbesteding en ambulante hulp aan GGZ-cliënten. NoaLies heeft twee zorgboerderijen in Holten en een derde in Steenderen.

Borculo
DDD is eerder dit jaar gestart met een soortgelijke opvang in een deel van de gebouwen van de vroegere LEO Stichting in Borculo. Overigens is de eigenaar en vorige bewoner van de villa Java in Lochem daarbij betrokken als investeerder. Roelof Bijlsma noemt zich ‘sociaal impact investeerder’.

2 REACTIES

Comments are closed.