Gemeente: ‘omwonenden Doornberg Almen wél gehoord’

0
(archieffoto: LokaalGelderland.nl)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem herkent zich niet in de kritiek van omwonenden van Doornberg Recycling in Almen dat er geen overleg is geweest. Tijdens het mediation-traject dat het bedrijf en de gemeente dit voorjaar doorliepen is tot 5 keer toe met omwonenden overlegd, zo klinkt het uit het gemeentehuis. 

Overleg
Eerder lieten omwonenden weten dat ze inderdaad zijn geïnformeerd maar dat er in hun perceptie geen sprake was van overleg over oplossingsrichtingen of dat er voor hen iets te kiezen viel (lees hier).  De gemeente stelt dat er telkens wel degelijk ruimte was voor vragen, reacties en voorstellen en dat de aangedragen aandachtspunten door de wethouder zijn meegenomen in de gesprekken met Doornberg. Inmiddels is duidelijk dat niet tot en oplossing hebben geleid.

Vergunning
De gemeente ontkent dat er sprake is van ‘druk om een omstreden bedrijf te legaliseren’, zoals woordvoerder Bernhard Aiking van de omwonenden het verwoordde. Er is volgens Lochem geen sprake van legalisatie omdat Doornberg met een geldige omgevingsvergunning werkt.

Bezwaren
Van de in totaal 30 bezwaarpunten van de omwonenden heeft de rechter op de onderdelen geluid en visuele aspecten om een herstelbesluit gevraagd. Bij dat visuele aspect gaat het met name om de hoogte van de stapels banden die op het terrein van Doornberg liggen opgeslagen. Bedrijf en gemeente konden het de afgelopen tijd niet eens worden over deze punten.

Brandveiligheid
De gemeente heeft begrip voor de zorgen die omwonenden hebben over de brandveiligheid. Het bedrijf zou al maatregelen hebben getroffen om die veiligheid te vergroten. ‘Brandveiligheid heeft de blijvende aandacht van Doornberg en de gemeente’. aldus de gemeente in een toelichting.

Herstelbesluit
Vanwege de behoefte aan duidelijkheid heeft Lochem de zaak nu terugverwezen naar de rechter. Het college van B&W heeft het gevraagde herstelbesluit genomen met nadere motivering van de aspecten geluid (het shredderen van banden tot granulaat) en visuele hinder (de hoogte van de opslag) zonder dat Doornberg het met die motivatie eens is.

Vergelijking
Omwonenden en het bedrijf krijgen van de rechtbank de gelegenheid hierop te reageren. De rechter zal het herstelbesluit en de eventuele reacties van partijen betrekken bij de uitspraak. Het college is van mening dat Doornberg qua aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met Topwood, dat eerder gebruik maakte van hetzelfde terrein.

Topwood
‘Mocht de rechtbank, ondanks de zorgvuldige afweging en vergelijking, van mening zijn dat Doornberg niet vergelijkbaar is met Topwood, vanwege de incidentele bedrijfssituatie (het shredderen), dan verzoeken wij de rechtbank om zelf in de zaak te voorzien op grond van artikel 8:72 lid 3 sub b. van de Algemene wet bestuursrecht’, zo schrijft de gemeente.

Staartje
Dit ‘zelf in de zaak voorzien’ betekent dat de rechter de hele vergunning kan afwijzen of alleen het gedeelte over het geluid. Doornberg heeft laten weten het niet eens te zijn met het verzoek van de gemeente aan de rechter. Tegen de uitspraak kunnen alle betrokken partijen in beroep gaan. Gezien de status quo ligt het voor de hand dat dit ook gaat gebeuren en deze kwestie nog een staartje krijgt.